17-01-06

Topwetenschapper ziet geen weg terug in opwarming planeet

Dertig jaar nadat professor James Lovelock met "Gaia" het concept had gelanceerd dat de Aarde een zelfregulerend systeem heeft om het milieu geschikt voor leven te houden, heeft de wetenschapper maandag in de Britse kwaliteitskrant The Independent de alarmkreet geuit dat de mens zodanig met het milieu heeft geknoeid dat dit mechanisme zich nu tegen ons keert en dat er inzake de opwarming van onze planeet geen weg terug is. Meer nog, er zijn dringend maatregelen nodig om te kunnen overleven.

Gaia
In de jaren zeventig werkte Lovelock, toen hij voor de NASA de mogelijkheid van leven op Mars onderzocht, het ondertussen algemeen aanvaarde concept van "Gaia" uit. Dit komt erop neer dat onze Aarde op planetaire schaal een zelfregulerend systeem bezit waardoor het milieu leven mogelijk maakt.

Maar toen bijna twintig jaar geleden de eerste zorgen omtrent klimaatsverandering de kop opstaken, begon hij in toenemende mate voor het fenomeen te waarschuwen, zelfs in 1989 op Downing Street 10, toen bewoond door Margaret Thatcher.

Alarm
Zijn eigen bezorgheid bleek onder andere uit het alarm dat Lovelock en andere wetenschappers in september hebben geslagen rond het afsmelten van de noordelijke ijskap en zijn door de milieubeweging niet in dank afgenomen pleidooi voor een toename van kernenergie om de uitstoot van broeikasgassen af te remmen.

De groene goeroe zegt nu dat wij reeds het "point of no return" voorbij zijn wat betreft de globale opwarming. Het is onwaarschijnlijk dat de beschaving zoals we die nu kennen, zal blijven bestaan. Pogingen om de globale opwarming te stoppen, kunnen niet meer lukken, het is daarvoor al te laat.

Ergst mogelijke ramp
De wereld en de menselijke samenleving staan voor de ergst mogelijke ramp, veel sneller dan eenieder zich realiseert, aldus Lovelock. Voor de eeuw voorbij is, zullen miljarden van ons zijn gestorven. Paren die aan voortplanting doen en die overleven zullen in poolgebieden wonen waar het klimaat te verdragen zal zijn, zo schreef hij in The Independent.

Lovelock komt in een volgende maand te verschijnen nieuw boek tot dit doemdenken op basis van zijn eigen Gaia-concept dat de eerste nieuwe allesomvattende kijk op het leven was sinds Charles Darwin. Met name beschikt het systeem over hele hordes feedbackmechanismen die in het verleden zodanig samen hebben opgetreden om de Aarde koeler te houden dan ze anders zou zijn. Nu zijn die mechanismen samengekomen om het effect van de globale opwarming door menselijke activiteiten als transport en industrie nog te versterken. Wat impliceert dat de schadelijke effecten van het feit dat de mens het oude regulerend systeem naar de bliksem helpt, "niet lineair" zijn, of in andere woorden waarschijnlijk ongecontroleerd zullen versnellen. De wetenschapper spreekt in dit verband van de "Wraak van Gaia".

Planetaire aërosol
In het bijzonder vestigt de man de aandacht op het feit dat de verwachte temperatuursstijging momenteel kunstmatig wordt tegengehouden door een planetaire aërosol, een laag van stof in de atmosfeer boven het noordelijk halfrond, als product van de industriële activiteit. Deze laag beschermt ons tegen de straling van de Zon en zorgt ervoor dat de temperatuur enkele graden lager wordt gehouden. Maar bij een serieus terugschroeven van de industriële activiteit kan die aërosol op zeer korte tijd wegvallen, zodat er dus plotseling een enorme temperatuuropstoot kan optreden.

De bezorgheid van Lovelock leidde bovendien tot nieuwe klemtonen, aldus de Britse krant. In plaats van op te roepen tot nieuwe maatregelen om het broeikaseffect tegen te gaan, appeleert Lovelock regeringen om op grote schaal de gepaste voorbereidingen te treffen om te overleven in een "klimaat dat een hel zal zijn", met bijvoorbeeld temperaturen die in Europa acht graden hoger dan liggen dan nu.

Wat nu?
"Wat moet een Europese regering met de vinger op de pols nu doen? Ik denk dat wij weinig andere keuzes meer hebben dan ons voorbereiden op het ergste en aannemen dat wij de drempel hebben overschreden", zo citeert The Independent uit het boek. Zo denkt de wetenschapper dat overheden energie- en voedselvoorraden moeten beginnen veilig stellen en zich gaan verdedigen tegen de waarschijnlijke stijging van het waterpeil in de zee.

Lovelock voegt er de waarschuwing bij dat er nog weinig tijd rest om in gang te schieten.

Eindelijk is er dan toch nen Pipo die zegt wat ik al jaren zeg.
En of er nog tijd rest om er iets aan te doe? Vergeet het!!!

13:25 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Hoop dat dit waarheid wordt. Laat de mensheid maar uitsterven!

Gepost door: Ron | 02-08-07

De commentaren zijn gesloten.