14-01-06

Amfibieënbestand in West-Vlaanderen gaat achteruit

In West-Vlaanderen leven 14 soorten amfibieën, maar drie ervan (boomkikker, poelkikker en rugstreeppad) zijn met uitsterven bedreigd. De vuursalamander is al uitgestorven. Dat blijkt uit een inventarisatieproject dat in opdracht van het West-Vlaamse provinciebestuur en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in de periode 2000-2005 werd uitgevoerd en waarvan de resultaten nu zijn bekendgemaakt. Toch is er ook goed nieuws want er werden drie uitheemse nieuwkomers genoteerd.

1.300 poelen
Aan het project namen 200 vrijwilligers deel. Zij onderzochten ruim 1.300 poelen, die overwegend gelegen zijn in het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en het Brugse Ommeland. De bedoeling was om een actueel beeld te krijgen van de aanwezigheid van amfibieën (kikkers, padden, salamanders) die voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van poelen. In enkele poelen in de Poperingse bossengordel komen 7 soorten amfibieën samen voor en ook in de duinen komen vrij veel soorten voor, inclusief de zeldzame.

Vergelijking
De jongste resultaten werden vergeleken met een grootschalig onderzoek van 25 jaar geleden en uit het nieuwe onderzoek blijkt dat op de gewone pad en de vinpootsalamander na - die min of meer constant bleven - alle soorten een lichte tot sterke achteruitgang kennen. De achteruitgang is globaal het sterkst in de intensieve landbouwgebieden van de zandleem- en leemstreek. Vergelijking met analoge projecten in andere provincies leert dat de achteruitgang in West-Vlaanderen over het algemeen sterker is dan elders.

Tij keren
Ondanks de negatieve resultaten, kan volgens de onderzoekers het tij, mits enige inspanning, wel worden gekeerd. Zo moeten er nieuwe poelen aangelegd worden en moet het onderhoud van de bestaande poelen verder worden uitgebouwd. Daarom subsidieert de provincie West-Vlaanderen in bepaalde projectgebieden of via de regionale landschappen geregeld poelenaanleg.

03:52 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.