11-01-06

Vegetatie draagt zelf bij tot de opwarming aarde

Planten en bossen, die totnogtoe golden als "bronnen" voor de absorptie van een deel van de broeikasgassen die zorgen voor de opwarming van de planeet, zouden zelf voor een dergelijke uitstoot zorgen, zo berichten Duitse wetenschappers in de jongste uitgave van het wetenschappelijke vakblad Nature.

Totnogtoe gold het als een vaststaand feit dat methaan, één van de zes broeikasgassen, voornamelijk in de atmosfeer komt dankzij micro-organismen die in een vochtige en zuurstofarme omgeving wonen zoals moerassen en rijstvelden.

Methaanemissie
Maar een team rond Frank Keppler van het Max Planck Institut in Heidelberg maakt nu gewag van methaanemissie door levende planten alsmede door droge bladeren en gras. De wetenschappers menen dat de wereldwijde vegetatie goed is voor de uitstoot van 62 tot 236 miljoen ton methaan per jaar. Dode bladeren op de bodem stoten nog eens één tot zeven miljoen ton van het gas uit.

In totaal komt dit neer op tien tot dertig procent van de jaarlijkse emissie van methaan.

De Duitse vorsers kwamen tot hun bevindingen op basis van tests in het labo en in de natuur, aan de hand van sensoren die de uitstoot van methaan kunnen meten.

Paradox
"We zijn nu geconfronteerd met de mogelijkheid dat (de aanplanting van) nieuwe bossen door de emissie van methaan het broeikaseffect nog verscherpt, in plaats van het te verzachten", luidde de commentaar van de Nieuw-Zeelandse atmosfeerspecialist David Lowe in Nature.

Ik kan moeilijk aannemen dat de natuur zichzelf vernietigd.

23:44 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.