28-11-05

Nederland weer echt kikkerland

Nederland wordt steeds meer een echt kikkerland. Tegen de mondiale achteruitgang van deze amfibieënpopulaties is het aantal kikkers en padden in Nederland sinds 1997 juist gegroeid. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de onderzoekers is deze groei het gevolg van goed natuurbeleid. "Beschermingsmaatregelen, verbeteringen van de waterkwaliteit en de aanleg van poelen werpen hun vruchten af." Het statistiekbureau vergeleek voor het onderzoek cijfers over de kikker- en paddenaantallen van 1997 tot en met 2004.

De boomkikkers profiteren het meest van de zorg van natuurbeschermers en -beheerders. Hun aantal groeit met 20 procent per jaar en is sinds 1997 verviervoudigd. Ook bruine en groene kikkers, die algemeen veel voorkomen, zijn er steeds meer: hun aantallen nemen met 6 procent en 4 procent per jaar toe. De poelkikker en heikikker, die beide op de zandgronden voorkomen, wisten niet of amper te profiteren van de extra maatregelen.

Ook meer padden
Nederland herbergt tevens steeds meer padden. Het aantal gewone padden groeit met 3,5 procent per jaar. De geelbuikvuurpad, die wereldwijd ernstig bedreigd is, gaat het beter. Deze amfibiesoort leeft in vijf Nederlands-Limburgse groeven en groeit in aantal jaarlijks met 11 procent. "Door de lage aantallen dieren op een zeer beperkt aantal locaties blijft deze soort erg kwetsbaar", benadrukken de CBS-onderzoekers wel.

Over andere Nederlandse paddensoorten als de vroedmeesterpad, de knoflookpad en de rugstreeppad heeft het statistiekbureau nog te weinig cijfers om ontwikkelingen te kunnen beoordelen.

Goed voor die diertjes want "puiten" zijn daar steeds geweest.

17:23 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.