16-11-05

Gevolgen veranderingen klimaat: watertekort en hittegolven

De komende decennia zal ruim een zesde van de wereldbevolking in de zomer kampen met een tekort aan water. De opwarming van de aarde zorgt er volgens prognoses voor dat sneeuw steeds sneller gaat smelten en een groot deel van het water gaat bij gebrek aan waterreservoirs ongebruikt in zee vloeien. Amerikaanse onderzoekers waarschuwen in het jongste nummer van het vakblad Nature voor deze en andere gevolgen van de klimaatsveranderingen.

Hittegolven
De mens zal in een warmere wereld ook meer gezondheidsproblemen krijgen. Vandaag sterven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks al zo'n 150.000 mensen aan directe of indirecte gevolgen van de klimaatverandering. De onderzoekers rond Jonathan Patz van de Universiteit van Wisconsin halen zo bijvoorbeeld de doden door hittegolven aan. Zij vrezen dat de stijgende temperaturen ook zullen zorgen voor een grotere insectenpopulatie, die ziektes kunnen overdragen, en voor meer mislukte oogsten.

Lange droogteperiodes
De temperaturen in het gebied van de Rijn stijgen volgens de klimaatmodellen tot 2050 met bijna 2,5 °C. De opwarming zal ervoor zorgen dat het waterpeil van de Rijn steeds afhankelijker wordt van de regenval, meent een onderzoeksteam rond Tim Barnett van de Scripps Institution of Oceanography in Californië. In de winter zal er vaker hoogwater staan, terwijl er zich in de zomer vaker langere periodes van droogte zullen voordoen.

Krappe watervoorraden
De industrie, landbouw en huisgezinnen zullen de krappe watervoorraden in de zomermaanden moeten delen en de scheepvaart zal door het lage waterpeil beperkt worden, klinkt het nog. Ook kan er minder energie worden opgewekt met waterkracht en zullen de inkomsten voor het toerisme in de Alpen dalen omdat het ski-seizoen korter zal zijn.

Vroeger lente
In het westen van de VS zal de opwarming van de aarde tot gevolg hebben dat vanaf 2050 de periode van hoogwater in de lente een maand vroeger begint dan nu het geval is. Omdat er niet voldoende waterreservoirs zijn om het teveel aan water op te vangen, zal er in de zomer, als de vraag naar water het hoogst is, een tekort zijn.

22:21 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.