30-05-05

Verwelkte bloem? Bel een ambulance!

In Chili is men gestart met een nieuwe eerste-hulpdienst gestart - voor planten dan wel. Het bedrijf SOS Express heeft de dienst gelanceerd in Santiago.

Er zijn in totaal vier 'ziekenwagens', compleet met sirenes en lichten, maar in een groene kleur. Als een plant verdord of verwelkt is, of door insecten wordt bedreigd, kan je het bedrijf bellen, die dan meteen een ambulance langst stuurt.

"Sommige ambulances redden mensenlevens, onze wagens redden het leven van de plantjes," zegt manager Andres Castro. "We zijn hiermee gestart om openbare tuinen en privé tuinen te onderhouden. Planten hebben vaak professionele hulp nodig, die wij kunnen aanbieden. "

Zou het nog zotter kunnen?
Ze zouden zich beter inzetten tegen de wereldwijde natuurvernieling, dan ziekenwagentje te spelen.

22:36 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (1)

26-05-05

Aantal wespen neemt spectaculair toe in Limburg

Het aantal wespennesten nam vorig jaar spectaculair toe in de provincie Limburg. De densiteit van de wespen is te wijten aan een combinatie van factoren zoals het overaanbod van nestplaatsen en het voedselaanbod.
Dat blijkt uit een wespenonderzoek van de Stichting Limburgs Landschap en de Katholieke Universiteit Leuven.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met 13 Limburgse brandweerkorpsen, had tot doel de wespensoorten in Limburg in kaart te brengen, om eventuele fluctuaties in de wespenpopulaties op te sporen en een dataset met betrekking tot zogenaamde sociale wespen op te stellen. Sociale wespen zijn wespen die in de nabije omgeving van de mens voorkomen.

De Limburgse brandweerdiensten die aan het onderzoek deelnamen, verdelgden vorig jaar bijna 11.000 wespennesten in de provincie. In 2002 waren er dat nog ruim 7.100 en in 2003 5.100. Enkel de gemeenten Sint-Truiden en Hoeselt kenden in de periode 2002-2004 geen stijging van het aantal wespeninterventies.

Hoewel de onderzoekers woensdag benadrukten dat het moeilijk is om een wetenschappelijk gegronde verklaring te vinden voor de toename van het aantal wespen sinds 2002, gaan ze ervan uit dat deze te wijten is aan een combinatie van factoren zoals het overaanbod aan nestplaatsen. Dat is op zijn beurt te wijten aan het feit dat er steeds meer woningen gebouwd werden. Daarnaast blijken ook het beschikbaar dood hout voor de bouw van wespennesten en het voedselaanbod verantwoordelijk te zijn voor de spectaculaire toename van de wespenpopulatie.

De meest voorkomende wespensoorten in de provincie Limburg waren de gewone wesp, de Duitse wesp, de hoornaar en de Saksische wesp. Enkel in Zuid- en Midden-Limburg kwamen verhoudingsgewijs meer veldwespen voor.

00:03 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

25-05-05

Bijenzwerm houdt Engels dorpje drie dagen lang in zijn greep

Een enorme zwerm bijen heeft drie dagen lang voor commotie gezorgd in een Engels dorpje. Duizenden bijen landden het voorbije weekend in Holywell Green in tuinen, op auto's, bomen en straatlampen, zo schrijft de krant Daily Mail woensdag. De dorpsbewoners kwamen hun huizen enkel nog uit voor noodgevallen, en zelfs dan kleedden ze zich dik aan.

"Het was net alsof ik in de Alfred Hitchcock-film 'The Birds' verzeild was geraakt, maar dan met bijen", zo vertelde dorpsbewoonster Avril Smith. Niemand kwam de dorpsbewoners ter hulp. Het gemeentebestuur en de politie zouden zich niet bevoegd hebben geacht. Bijen zouden een beschermde diersoort zijn en de dieren mochten bijgevolg niet worden bestreden als ongedierte.

Pas na drie dagen was de belegering voorbij omdat het merendeel van de bijen plots een natuurlijke dood stierf. "De zwerm verloor waarschijnlijk zijn koningin en verzeilde in het dorp na regen", vermoedt een experte.

18:34 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Frankrijk verliest slag om cosmeticarichtlijn

Europees Hof van Justitie bevestigt verbod op dierproeven voor cosmetica

Dinsdag 24 mei 2005 bevestigde het Europese Hof van Justitie in Straatsburg het standpunt van de procureur-generaal door het verbod op dierproeven voor cosmetica, dat de Franse regering aanvocht, te handhaven. Vanaf 2009 mag cosmetica in de Europese Unie niet langer getest worden op dieren. Cosmetica elders getest op dieren mag na 2013 niet meer verkocht worden in de EU. Frankrijk probeerde dit te verhinderen maar gelukkig schaart het Hof zich achter het standpunt van de Europese Coalitie voor de Stopzetting van Dierproeven, in België vertegenwoordigd door GAIA en Eurogroup for Animal Welfare. De Franse overheid draait ook op voor de gerechtskosten.

Een aantal van de grootste cosmeticabedrijven van Europa ligt in Frankrijk en de meeste dierproeven voor cosmetica worden er uitgevoerd. De Franse regering beweerde dat het verbod strijdig was met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

02:56 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

24-05-05

Zonnevlekken doen potvissen aanspoelen

Potvissen spoelen aan tijdens een korte verhoogde concentratie van zonnevlekken. Dergelijke zonnevlekken veranderen het geomagnetisch veld op aarde tijdelijk, waardoor de potvissen tijdens de trek gedesoriënteerd kunnen raken en per abuis de Noordzee binnenzwemmen.

Dat vermoeden hebben twee onderzoekers van de Universiteit in Kiel, zo blijkt uit een publicatie in de Journal of Searesearch van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

De Duitse onderzoekers Vanselow en Ricklefs hebben gegevens over zonnevlekken gecombineerd met cijfers over het aantal aangespoelde potvissen uit de Noordzee. Uit die vergelijking blijkt dat vooral tijdens periodes van kort durende zonnevlekken 90 procent van alle aangespoelde potvissen tussen 1712 en 2003 op het strand is beland.

23:24 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Aap werkt voor regering

De Indische minister Fatmi heeft een wel heel opmerkelijke maatregel genomen om de apenplaag in zijn kabinet tegen te gaan. Een langur-aapje en een professionele apenvanger moeten er voortaan voor zorgen dat wilde apen zijn bureau binnendringen, de lichtbekabeling vernietigen en belangrijke documenten overhoop halen.

"Dankzij die maatregelen worden de apen verjaagd of worden ze gevangen genomen. Het leven is dus iets draaglijker geworden", aldus een woordvoerder.

Alle kantoren beschikken nu over hermetisch afgesloten deuren en de apenbrigade patrouilleert 's nachts door de gebouwen nadat verschillende burgers het slachtoffer werden van apenbeten.

"Alleen in de maand maart vingen we al 101 aapjes. We stuurden hen meteen naar de apengevangenis in Rajokri (New Delhi)", zegt de stadsopzichter Prakash.

Vier langur-aapjes en twee professionele apenvangers zijn nu al te werk gesteld in de regeringsgebouwen van New Delhi.

Het zijn toch allemaal apen in de regering, of heb ik het mis?

16:50 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Nederland op zijn kop voor albino-zwijntje Sneeuwvlokje

Nederland vecht voor het leven van Sneeuwvlokje. Het albino-varken loopt gevaar omdat het niet raszuiver is. De Nederlandse overheidsdienst Faunabeheer en Staatsbosbeheer wil het varkentje afmaken maar dat is buiten het opvangcentrum Het Beloofde Varkensland gerekend. Dat wil het zwijntje adopteren maar heeft daarvoor de toestemming nodig van de overheid.

Procedure
Het opvangcentrum is begonnen met een procedure om het witte zwijntje te vangen en een beschermd thuis te geven. Intussen eist het centrum garanties dat het zwijntje niet afgeschoten wordt.

Raszuiver jachtseizoen
Het albino dier is vier weken oud en heeft een witte vacht met zwarte stippen. Omdat het diertje erg opvalt in de natuur van de Veluwe, loopt het gevaar om tijdens het jachtseizoen afgeschoten te worden. Dat begint dra op 1 juli begint. Hans van den Bos van Staatsbosbeheer belooft om tijdens de duur van de procedure, het beestje niet te doden.

Vrijvarkenstaat
Dafne Westerhof van Opvangcentrum Het Beloofde Varkensland wil Sneeuwvlokje vangen en een thuis bieden. "Het is hier gewoon een varkensvrijstaat." Maar omdat zwijnen beschermd zijn, moet er eerst toestemming van de provincie komen om het dier te mogen vangen."

Precedent
Van den Bos van Staatsbosbeheer heeft sympathie voor de actie van Westerhof, maar vreest voor een precedent. " Als iedereen bij afwijkende dieren aan de bel trekt, maak dan je borst maar nat." Van den Bos ziet liever dat het dier een natuurlijke rol in het eigen ecosysteem speelt, weet De Telegraaf.

Cultuurclash
De commotie rond het biggetje omschrijft Van den Bos als "cultuurclash tussen stedelingen die dieren als knuffels zien en natuurbeschermers".

16:16 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Meer dan helft Europese plantensoorten bedreigd

Opwarming van de planeet bedreigt meer dan de helft van de planten die in Europa groeien, zo hebben Franse onderzoekers maandag bekendgemaakt, vooruitlopend op een publicatie in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Op basis van normen van de World Conservation Union (IUCN) stelden de vorsers vast dat een meerderheid van de 1.350 onderzochte plantensoorten "kwetsbaar" of "bedreigd" zijn door de klimaatsveranderingen die zich tegen 2080 zouden voordoen.
Om tot dit inzicht te komen gebruikten de onderzoekers zeven scenario's, opgesteld door specialisten van de Intergouvernementele Groep inzake Klimaatsverandering.

"Zelfs de meest gematigde scenario's - waarin regeringen extreme voorzichtigheid aan de dag leggen om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen - hebben een grote impact", aldus Sandra Lavorel van het Alpine Ecologisch Labo in Grenoble dat de studie coordineerde.

Volgens de onderscheiden scenario's, gebaseerd op een gemiddelde temperatuursstijging van 1,8 en 3,6 graden, zou tegen het jaar 2080 27 tot 42 procent van de plantensoorten in Europa zijn verdwenen.

Indien de planten niet naar koelere, noordelijke klimaten kunnen migreren, loopt 22 procent van de bestudeerde planten een "kritisch risico" op uitsterven. Twee procent zal effectief tegen 2080 niet meer bestaan.

Indien ze wel kunnen migreren naar een milder klimaat, zou 67 procent een klein risico op uitsterven lopen.
Het meeste kans op uitsterven lopen plantensoorten in bergachtige gebieden van Europa, zei Lavorel.

08:46 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

22-05-05

Lieve honden

De laatste tijd hoort men veel over honden die mensen aanvallen, waarbij deze (zwaar)gewond worden.
Die honden worden dan zonder pardon afgemaakt door de politie.

Hond bijt Nederlandse grensrechter in het achterwerk

Het leven van een grensrechter is een ware hondenstiel. Op de laatste speeldag in de Nederlandse hoogste klasse is de wedstrijd tussen Den Bosch en FC Utrecht zaterdagavond om een wel erg ongewone reden stilgelegd.

Tijdens de tweede helft sprong een politiehond het veld op en zette zijn blikkerende tanden in het achterwerk van grensrechter Geutjes, die op dat moment langs de zijlijn liep. De onfortuinlijke man zocht meteen de kleedkamer op, waar hij een nieuwe outfit aantrok.

Utrecht won de partij overigens met 0-3 tegen rode lantaarn Den Bosch.

Deze hond zal waarschijnlijk niet afgemaakt worden, ook al heeft die ongevraagd een persoon gebeten.
Zo zie je maar dat er veel te veel discriminatie is.

22:19 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Ontdek de Belgische biodiversiteit op interactieve website

De cel Biodiversiteit van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen heeft een interactief programma voorgesteld met als doel het publiek op een speelse wijze kennis te laten maken met de Belgische biodiversiteit. Het instrument, AMAI! genaamd, werd zondag naar aanleiding van de internationale dag van de biodiversiteit aan het publiek voorgesteld.

AMAI! is een interactief en innovatief digitaal instrument waarbij foto's en geluiden op een doordachte, maar speelse manier zijn samengebracht in een soort mozaiek. Het moet de schoonheid van de biodiversiteit tonen, evenals de gevaren die een er een bedreigingvoor vormen. AMAI! is vrij beschikbaar op de website.

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback mocht zondag de herdruk aankondigen van de brochure 'Biodiversiteit in België: een overzicht'. De brochure is een gevulgariseerde samenvatting van het boek 'Biodiversity in Belgium', de eerste uitgebreide inventaris van biodiversiteit in Belgi‘, die in december uitkwam.

Vijf maanden na de lanceringsdatum zijn de 10.000 Franstalige exemplaren volledig uitgeput. Van de evenveel Nederlandstalige exemplaren zijn er nog 3.000 over. Om tegemoet te komen aan de blijvende aanvragen en om de brochure te kunnen overmaken aan de secundaire scholen en alle bibliotheken, werd een herdruk overeengekomen.

Minister Tobbback wees er voorts op dat er voor België geen enkele gedetailleerde inventaris bestaat over de evolutie van de fauna en flora in functie van de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van fytosanitaire producten. In september zal er een studie worden gewijd aan de effecten van pesticiden, kondigde de sp.a-bewindsman aan.

"Overigens zullen we dit jaar voor het eerst in België door middel van een indicator de risico's berekenen die pesticiden inhouden. De indicator zal het aantal producten op de markt meten, alsook hun effect op het milieu en de gezondheid. Het eindresultaat wordt voor 2006 verwacht", luidde het voorts.

17:20 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

19-05-05

Meer dan 26.000 km² Braziliaans regenwoud vernietigd in jaar tijd

De vernietiging van het Amazonewoud in Brazilië heeft vorig jaar het tweede hoogste peil totnogtoe bereikt. Van augustus 2003 tot augustus 2004 ging onder de linkse regering van president Luiz Lula da Silva 26.130 vierkante kilometer oerwoud verloren als gevolg van voor het milieu nefaste menselijke activiteiten. Dat blijkt uit officiële gegevens die woensdagavond werden bekendgemaakt.

Bijna zo groot als België
Het verdwenen woudgebied is bijna zo groot als België (dat 30.528 km2 groot is). De Braziliaanse minister van Milieu, Marina Silva, reageerde onthutst: "Zo'n hoog cijfer hadden wij niet verwacht". Het gaat om het hoogste ontbossingspercentage sedert 1995 (29.050 km2) en het ligt 6 procent hoger dan het cijfer in de periode 2002-2003. Voor de berekening werd gebruik gemaakt van satellietfoto's van het instituut INPE.

De verantwoordelijke voor de campagne voor het behoud van Amazonië bij de milieuorganisatie Greenpeace, Paulo Adario, stelde dat het verlies gelijk staat met "de vernietiging van zes voetbalterreinen per minuut". "Zelfs al heeft de regering positieve maatregelen genomen, zoals de oprichting van beschermde zones en de afbakening van indiaanse gebieden, is het feit dat de gemiddelde jaarlijke ontbossing tijdens de jongste drie jaar boven de 23.000 km2 ligt, onaanvaardbaar. Dit is een echte schande" aldus Andario.

Sojacultuur en illegale houtkap
Hoofdschuldigen voor de ontbossing zijn het opzettelijk platbranden van bosgebied voor de sojacultuur en de veeteelt, en de illegale houtkap. De zwaarste verliezen werden afgelopen jaar vastgesteld in de staten Mato Grosso, waar 'sojabaron' Blairo Maggi actief is; Rondonia, waar regenwoud wordt opgeofferd voor de veeteelt, en Para, staat die zowel door goudzoekers als illegale houtontginners geteisterd wordt.

Volgens Greenpeace zit er een fundamentele tegenstelling in het beleid van de regering Lula door tegelijk de ontbossing te willen tegengaan, maar anderzijds een snelle groei na te streven van de landbouw- en voedselsector en van de uitvoer in die sectoren, om de buitenlandse schulden af te betalen.

22:13 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Biodiversiteit van de aarde gaat steil achteruit

De biodiversiteit op aarde gaat er tegen een recordsnelheid op achteruit. Negentig procent van de visvoorraden op aarde zijn opgebruikt sinds de invoering van de industriële visvangst. Dat blijkt uit het VN-milieurapport "Millennium Ecosystem Assessment".

Ook het Braziliaanse Amazonewoud verliest snel aan oppervlakte. Het rapport oordeelt dat een derde van de amfibieën en een vijfde van de zoogdieren met uitsterven worden bedreigd omdat hun natuurlijke omgeving door grootschalige industrialisering en vervuiling wordt vernietigd.

Het verlies aan biodiversiteit is "economische zelfmoord", waarschuwde het rapport, dat schat dat een intacte hectare mangrovebos ongeveer 1.000 dollar waard is, terwijl hetzelfde land, ontgonnen en gebruikt voor de landbouw, slechts 200 dollar vertegenwoordigt.

Ondertussen raakte ook bekend dat de vernietiging van het Amazonewoud in Brazilië vorig jaar het tweede hoogste peil totnogtoe bereikte. Met 26.130 vierkante kilometer ging een gebied bijna zo groot als België verloren, ofwel "zes voetbalterreinen per minuut", luidt het bij milieuorganisatie Greenpeace.

22:10 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Amerikaanse dierenbaasjes trekken massaal naar rechtbank

Meer en meer Amerikaanse dierenvrienden stappen naar de rechtbank en eisen een schadevergoeding van de persoon of de instelling die verantwoordelijk is voor de dood van hun favoriete huisdier. Zo ontving de 71-jarige Paula Roemer een schadevergoeding van 45.480 dollar nadat haar kat Yofi was verscheurd door de hond van de buren. De "emotionele waarde" van Yofi werd geschat op 30.000 dollar. Daarbovenop kwam nog eens 15.000 dollar voor het verdriet dat de dood van Yofi teweegbracht bij mevrouw Roemer en 480 dollar voor de crematiekosten.

Cursus
In Californië kreeg de eigenaar van een gekruiste labrador, die stierf ten gevolge van een verkeerde diagnose, 39.000 dollar toegewezen: 9.000 dollar voor de medische kosten en 30.000 dollar voor de emotionele waarde van de hond. Deze vorm van dierenbescherming neemt zodanig grote proporties aan in de Verenigde Staten dat zowat 40 universiteiten reeds een cursus recht aanbieden met betrekking tot dit onderwerp.

Open rechtbanken
"Vroeger waren de mensen beschaamd om dergelijke zaken voor de rechter te slepen. Ze vreesden dat men hen gek zou verklaren en dat niemand naar hen zou luisteren. Ze hadden het vaak ook moeilijk om een advocaat te vinden", aldus advocaat Karp, die reeds aan een honderdtal van dergelijke dossiers heeft gewerkt. "De jongste jaren staan de Amerikaanse rechtbanken meer en meer open voor het feit dat wij ons leven delen met een hond of een kat".

Dierenarts duurder
Geen enkele zaak waarin zulke aanzienlijke schadevergoedingen werden toegekend, werd echter in beroep bevestigd, aldus Richard Cupp, professor in het recht aan de universiteit van Pepperdine (Californië). "Als we gaan beginnen met het toekennen van dergelijke hoge schadevergoedingen, dan zullen de prijzen van de dierenartsen bijvoorbeeld enorm de hoogte in gaan, omdat zij genoodzaakt zijn een verzekering aan te gaan", zo luidde het. Volgens Steven Wise, een advocaat uit Boston, is het niet meer dan normaal dat de dierenartsen verantwoordelijk worden gesteld voor hun fouten. Ze vragen immers meer dan genoeg geld voor de verzorging van uw huisdier.

22:09 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Orchideeënwandeling Oude Landen

Wilde orchideeën zijn het paradepaardje van de Oude Landen.
Dankzij het goede beheer kleuren de orchideeën iedere lente onze hooilanden.
Wilt u meer te weten komen over deze prachtige, maar ook sterk bedreigde planten?
Dat kan tijdens een speciale orchideeënwandeling op zaterdag 11 juni.

Praktisch

  • Wanneer:
  • zaterdag 11 juni om 14.30.
  • Trefpunt:
  • ingang van kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27 in Ekeren

Meer info
Steenstraat 25
2180 Ekeren
Tel: 03 541 58 25
Fax: 03 541 63 55
E-mail: Hier

Openingsuren: alle weekdagen van 10u tot 17u

15:39 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Zeehonden kijken op de Westerschelde

Zeehonden in de Schelde? Jawel, ga met ons mee op 5 juni naar de Zimmermangeul en zie met je eigen ogen hoe ze zwemmen, spelen of liggen te zonnen

De zeehond is terug van weggeweest in de Schelde. In de Westerschelde is de zeehondenpopulatie inmiddels gegroeid tot 50 exemplaren.
Ook in het Vlaamse deel, de Zeeschelde, worden regelmatig zeehonden gezien, onder meer op de zandbanken van het Groot Buitenschoor.
Natuurpunt Antwerpen Noord organiseert voor de eerste maal een zeehondenspotting aan de Zimmermangeul in Waarde op zondag 5 juni.

Praktisch

  • Wanneer: zondag 5 juni 2005 om 9u.
  • Trefpunt:
  • parking in Lillo-centrum.
  • Meebrengen:
  • Verrekijker/telescoop niet vergeten!

Meer info
Steenstraat 25
2180 Ekeren
Tel: 03 541 58 25
Fax: 03 541 63 55
E-mail: Hier

Openingsuren: alle weekdagen van 10u tot 17u

15:34 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Zwaluwenpopulatie bedreigd in Brussel en omgeving

De zwaluwenpopulatie in Brussel daalt zienderogen. Op termijn dreigen deze vogels zelfs helemaal te verdwijnen, zoals al met de kustzwaluw is gebeurd. Dat zegt het ornithologisch centrum Aves woensdag.
De vensterzwaluw, ook wel dakwachtertje genoemd, bouwt zijn nest tegen gebouwen, onder balkons of onder daken. In de regio van de hoofdstad zijn er momenteel nog slechts 50 à 60 koppels. Het verdwijnen van de natuurlijke habitat van de vogels is daarvan de hoofdoorzaak.

Voor de huiszwaluw of schoorsteenzwaluw zijn de cijfers even alarmerend. Deze vogels bouwen hun nesten vooral in hangars of schuren. De voorbije vijftien jaar is de populatie van deze zwaluwsoort met ongeveer 90 procent afgenomen. De kust- of oeverzwaluw is sinds 1978 uitgestorven in de regio Brussel.
Aves roept de Brusselse overheid op maatregelen te nemen om de nesten van zwaluwen beter te beschermen.

02:24 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

18-05-05

Minister Demotte trekt verbod op wilde dieren in circussen in

Minister van Dierenwelzijn Rudy Demotte (PS) heeft zijn eigen verbod op wilde dieren in circussen weer ingetrokken. Alles mag nu opnieuw in de circussector.

Demotte legde op 20 juli 2004 aan circussen een algemeen verbod op om wilde dieren te gebruiken. Daarvoor schafte hij de wettelijke uitzonderingen af die in de wet op het dierenwelzijn is voorzien voor circussen. En zo'n afschaffing kan alleen het parlement doorvoeren.

De minister ging zijn boekje dus te buiten. De Raad van State zou het KB van Demotte wellicht vernietigd hebben. De minister was de Raad dinsdag voor en schafte zelf zijn eigen KB af.

12:22 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (2)

Winden werken stranden van walvissen in de hand

Walvissen zouden meer aanspoelen aan de kusten van zuidoost-Australië naarmate er welbepaalde winden optreden, zo blijkt uit een studie die Australische biologen nu woensdag publiceren via de internetuitgave van de Biology Letters van de Britse Royal Society.

Klimatologische informatie
Karen Evans en collega's van de Universiteit van Tasmanië onderzochten 639 strandingen van walvissen aan de zuidoostelijke kusten van Australië van 1920 tot 2002. Bij vergelijking met klimatologische informatie omtrent de regio, ontdekten de vorsers een verband tussen de zoogdieren, winden en zeestromingen.

Om de elf à dertien jaar treden er winden op die walvissen naar de kust lokken en waardoor het risico verhoogt dat zij op een strand de dood vinden.

Oorzaken
Evans en co noemen twee mogelijke oorzaken. Ofwel ontnemen de winden de dieren hun oriëntering en kracht, ofwel voeren door die winden veroorzaakte voedselrijke zeestromingen de dieren naar de kust.

Regionale zuiden- en westenwinden zouden volgens de wetenschappers te maken hebben met de natuurlijke ombuigingen van watermassa's in de oceanen.

Toekomst
De uitkomst van het onderzoek kan dierenbeschermers in de toekomst helpen beter voorbereid te zijn op het aanspoelen van walvissen.

12:02 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

17-05-05

Klimplant onderdrukt verlangen naar alcohol

Er is misschien een doorbraak in de strijd tegen overmatig alcoholgebruik. Wie vindt dat zijn alcoholconsumptie te hoog ligt, kan de kudzu-plant in huis halen. Onderzoekers van de Harvard-universiteit zijn erachter gekomen dat een extract van die klimplant het verlangen naar alcohol danig onderdrukt.

Experiment met kudzu-pil
Hun bevindingen staan in het vakblad Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Studie-object waren veertien mannen en vrouwen die regelmatig drie tot vier glazen alcohol achterover slaan en door menigeen daarom het etiket "veeldrinkers" opgeplakt krijgen. Na inname van een kudzu-pilletje daalde hun verbruik naar 1,8 flesjes bier, tegenover 3,5 flesjes bier na inname van een werkingsloze placebo.

Onthoudingseffect
Scott Lukas en zijn team gaan ervan uit dat de kudzu-plant het alcoholgehalte in het bloed sneller doet stijgen. Daardoor zouden drinkebroers het effect van alcohol eerder voelen, waardoor de zin in een rondje tooghangen hen sneller vergaat. Het "onthoudingseffect" van kudzu was twee jaar geleden al vastgesteld bij dieren. Nu is de werking voor het eerst ook aangetoond bij mensen. Wie dagelijks twaalf pinten verzet, doet na inname van een kudzu-pilletje twee dagen over dat dozijn, dat zonder bijwerkingen.

Snelle woekerplant
De kudzu-plant komt uit Azië en heeft de reputatie bomen en huizen in sneltempo te overwoekeren. Kudzu-pillen worden ook genomen om van het roken af te geraken.

22:33 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Renpaarden slikken viagra om prestaties te verbeteren

Tijdens illegale paardenrennen in de buurt van Napels slikten de dieren volgens de politie het potentiemiddel viagra. Het middel bevordert bij renpaarden de hart- en bloedsomloop en verbetert zo de prestaties.

Bij de operatie tegen verboden weddenschappen kwamen nog tal van andere dopingmiddelen zoals hormonen en anabolica in handen van de speurders, aldus de Italiaanse kranten.

De speurders hadden een paardenrenbaan ontdekt, waarop uitsluitend illegale wedrennen plaatsvonden. Zowat 80 dieren werden in verzekerde bewaring genomen.

In Italië zijn er steeds vaker berichten over illegale hondengevechten, autoraces en paardenwedrennen, vooral in het zuiden van het land. Met de weddenschappen worden jaarlijks miljoenen euro's verdiend. Dikwijls zijn de praktijken in handen van de maffia.

22:30 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Padden krijgen rugzakjes

Een wetenschapper van de Canadese universiteit van Alberta voert een onderzoek om te achterhalen waarom een bepaalde paddensoort zo snel achteruitgaat. Zij bindt daarvoor kleine rugzakjes aan de padden hun rug.

Zendertjes
Connie Browne, een doctoraatsstudente van het departement biologie houdt zich deze zomer bezig met speuren in poelen en grachten naar padden die ze gaat uitrusten met minuscule radiozendertjes. Die zendertjes, die een bereik hebben van ongeveer één kilometer, maakt ze vast met chirurgische lijm.

Ze hoopt twaalf exemplaren van elke soort uit te rusten met de zendertjes en ze zo te volgen in hun natuurlijke habitat.

Canadese pad
Ze voert haar onderzoek omdat ze in eerdere onderzoeken naar padden nergens nog een exemplaar vond van de Canadese pad. De kleine pad met een bobbelige huid die overleeft op een dieet van sprinkhanen en andere ongewervelden, speelt een waardevolle rol in de voedselketen en de bestrijding van ongedierte voor gewassen. De soort is nu blijkbaar plaatselijk uitgestorven. "We hebben het milieu zo sterk vervuild dat de padden niet meer kunnen overleven".

Overwinteringsplaats
Sommige padden verliezen hun zendertjes al na een paar dagen, andere padden hebben ze al tot zes maanden gedragen. Vorig jaar kon Browne twaalf padden volgen naar hun overwinteringsplaats om die te onderzoeken.

16:20 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Gletsjers Mount Everest smelten sneller dan ooit

Gletsjers aan de Tibet kant van Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, smelten sneller dan ooit als gevolg van de opwarming van de aarde.
Chinese wetenschappers waarschuwen dat hierdoor 's werelds drinkwatervoorraden in gevaar komen. De deskundigen ontdekten dat op één gletsjer de ijsgrens in twee jaar tijd vijftig meter was opgeschoven, twee keer zoveel dan normaal.

Eerder al meldden wetenschappers soortgelijke ontwikkelingen aan de Nepalese kant van Mount Everest. De Verenigde Naties waarschuwden in 2002 dat meer dan veertig gletsjermeren in de Himalaya vanwege opwarming op uitbarsten stonden.
Ongeveer 75 procent van al het zoet water in de wereld ligt opgeslagen in gletsjerijs in berggebieden. Volgens deskundigen kunnen temperaturen in de komende honderd jaar met 1.4 tot 5.8 graden omhoog gaan, waardoor gletsjers verdwijnen en het waterpeil in de oceanen stijgt, wat vooral voor laaggelegen gebieden in de wereld desastreuze gevolgen zal hebben.

16:19 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

16-05-05

Kroatische douane onderschept 504 baby-schildpadjes

De Kroatische douane heeft aan grens met Servië 504 exotische baby-schildpadjes in beslag genomen. De Serviër, die de niet-geregistreerde dieren het land wou insmokkelen, is gearresteerd.

De zeldzame, mediterrane schildpadden hebben een waarde van om en bij de 260.000 euro. De douane bracht ze naar een centrum voor beschermde diersoorten.

De smokkelaar moest een boete van 3.000 euro betalen. Hij verklaarde dat hij de reptielen gevonden had in de Servische bossen en dat hij ze naar Duitsland wilde smokkelen om ze daar te verkopen.

18:48 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Lommelse vrouw met vossen in auto aangehouden in Nederland

De Nederlandse politie heeft zaterdagmiddag in het Noord-Brabantse Bergeijk een 42-jarige vrouw uit het Belgische Lommel aangehouden. In haar bestelauto zaten drie vossen in kooien.

Een agent in burger ontdekte de vreemde lading toen de auto even geparkeerd stond. Volgens de vrouw had zij de beesten in Luxemburg gevangen. Ze wilde ze na de omweg via Nederland in België vrijlaten, verklaarde ze verder.

De politie gaf haar een proces-verbaal wegens overtreding van de Flora- en faunawet. De vossen zijn naar een opvangcentrum gebracht.

15:30 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

14-05-05

Vis in Noordzee zwemt steeds noordelijker

Bijna tweederde van vissen die in de Noordzee voorkomen, hebben hun leefgebieden naar noordelijker en koelere wateren opgeschoven volgens het wetenschappelijk blad Science.

Volgens Britse onderzoekers van de universiteit van East Anglia in Norwich heeft de verschuiving van de leefgebieden te maken met het versterkte broeikaseffect. Hierdoor is de temperatuur van het zeewater gestegen en zijn vissen uitgeweken naar noordelijker gebieden. Het onderzoek betrof negentig soorten en hun leefgebieden in de afgelopen 25 jaar.

De vissers moeten steeds noordelijker om met een schip vol vis huiswaarts te kunnen.

Als de trend zich voortzet dan zullen beviste soorten als kabeljauw, tong en wijting na 2050 niet meer in de Noordzee te vinden zijn, aldus de vorsers.

16:17 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

13-05-05

Vrouw maakt fatale vergissing en reinigt vistank vol piranha's

Een Russische vrouw dacht haar zoon een pleziertje te doen door zijn vistank een grondige poetsbeurt te geven. De goudvissen die ze hoopte aan te treffen, bleken echter bloeddorstige piranha's te zijn.

Toen ze haar hand naar binnen stak om de vissen vast te grijpen, vielen de piranha's massaal aan. Ze zetten hun scherpe tanden in de vingers van de vrouw en vertikten het hun buit nog los te laten.

Pas toen ze de vissen met haar hand hard tegen de zijkant van de vistank knalde, verzwakten de piranha's hun greep en slaagde ze erin zich uit haar netelige situatie te bevrijden.

Dokters die haar behandelden zeiden dat ze van geluk mocht spreken dat haar hand niet hoefde geamputeerd te worden. Vermits van twee vingers bijna al het vlees weggebeten was, staan haar wel nog heel wat heelkundige ingrepen te wachten.

20:35 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Zweedse boer half jaar in cel wegens doden wolf

Een rechtbank in Zweden heeft een boer tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het doodschieten van een wolf die enige dagen eerder tien van zijn schapen had doodgebeten.

De wolf is een beschermde diersoort in Zweden en mag alleen worden doodgeschoten direct nadat hij huisdieren of vee heeft aangevallen. De betreffende boer schoot het beest echter dood toen het terugkeerde om zijn vee opnieuw aan te vallen. Hij is de eerste Zweed die wordt veroordeeld "wegens het beschermen van zijn vee", zei zijn advocaat.

In Zweden leven naar schatting 85 wolven in het wild.

15:17 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Walvissen raken de weg kwijt door verhoogde zonne-activiteit

Verhoogde energie van de zon veroorzaakt verstoringen in het magnetische veld rond de aarde en dat leidt ertoe dat walvissen de weg kwijt raken. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Kiel geconcludeerd. Ze onderzochten incidenten met gestrande walvissen in de afgelopen twee eeuwen.

Volgens de wetenschappers blijkt dat walvissen, net als postduiven, het magnetisch veld rond de aarde gebruiken om hun weg te vinden. Verhoogde zonne-activiteit verstoort dat veld tijdelijk. Gegevens over incidenten in de afgelopen eeuwen lieten zien dat meer walvissen op stranden aanspoelden bij hogere zonne-activiteit.

15:16 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

12-05-05

Bejaarde Brit kweekt monsterbloemkool

Een 78-jarige Britse ex-mijnwerker die een jaar geleden van de dokter te horen kreeg dat hij meer groenten moest eten, heeft zich sindsdien op het tuinieren gestort en is nu de trotse eigenaar van een reusachtig grote bloemkool.

John Sankey, inwoner van het landelijke Hartshore in Staffordshire, Engeland verbaasde familie en vrienden toen zijn tuin het eerste jaar een massieve bloemkool van vijf kilogram voortbracht. "Ik heb in heel m'n leven nog nooit zoiets gezien, hij was 'bloody huge'. De groente had zo'n tien à elf maanden nodig om te groeien, wat vrij normaal is voor een bloemkool."

23:07 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Neushoorns en olifanten moeten Australische natuur redden

Een Australische bioloog wil dat Afrikaanse dieren als neushoorns en olifanten het noorden van Australië gaan bevolken. Alleen deze dieren kunnen al grazend een einde maken aan de explosieve opmars van het gamba-gras, een snel woekerende soort uit Afrika die in jaren vijftig werd ingevoerd door veehouders.

In de vrijdageditie van de krant The Australian zegt David Bowman dat " Afrikaans gras ook door Afrikaanse dieren verwijderd moet worden". Geen enkele dier in Australië is in staat het tot vier meter hoge gras in de Northern Territory weg te knabbelen, weet de professor van de universiteit van Darwin.

Het gras blijkt al jaren gevoelig voor het ontstaan van grote branden en de soort verdringt inheemse boom- en plantensoorten zoals de eucalyptus. De laatste is juist bekend om zijn veerkracht bij branden.

23:02 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)