27-04-05

Dieren vs Beesten

Australië kampt met een kamelenplaag

In Australië zouden zo'n half miljoen kamelen rondlopen.Volgens de Australische inspecteur van landelijke gebieden Chris Turner kampen ze Down Under met een kamelenplaag. De populatie kamelen in Australië neemt zo snel toe dat er duizenden moeten worden afgeschoten. In het zuiden veroorzaken volgens Turner zo'n zestigduizend kamelen overlast voor boeren door water bestemd voor vee op te drinken.

De kamelenpopulatie groeit met 11 procent per jaar, zegt Turner. De makkelijkste, snelste en goedkoopste manier om de dieren te doden is volgens hem door ze vanuit helikopters neer te schieten. Turner wilde niet zeggen hoeveel kamelen er precies worden gedood, alleen dat het er duizenden zijn. Het Koninklijk Genootschap voor de Preventie van Wreedheid tegen Dieren spreekt Turner tegen. Volgens de voorzitter van die laatste organisatie, Hugo Wirth, is het niet mogelijk een kameel snel en humaan te doden vanuit een helikopter.

Kamelen werden in Australië geïntroduceerd tussen 1880 en 1890 om transporten door de woestijn te verzorgen, maar na de komst van treinen en vrachtwagens werden ze vrijgelaten. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden en voldoende land om te grazen groeide hun aantal snel. Sommige wetenschappers schatten dat er ongeveer een half miljoen Australische kamelen zijn.

Waarom moeten deze dieren het weer bekopen?
Heeft de mens hier niet voor gezorgd?

Aarde kampt met een beesten plaag

[quote]
Een tijdje geleden viel me een krantenartikel in het oog dat handelde over de explosieve toename van de wereldbevolking. "Op 16 juni 1999 zijn we met zes miljard", luidde de titel. Wij herinnerden ons dat Rudolf Steiner enkele keren gesproken heeft over de zogezegde alsmaar toenemende wereldbevolking en aan de hand van zijn uitlatingen wilden wij een en ander hierover toch eens van naderbij beschouwen. Laten wij eerst eens de cijfers bekijken: volgens de statistici leefden er ten tijde van Christus 400 miljoen mensen op aarde;In het jaar 500 waren er dat 200 miljoen
1000 400 miljoen
1500 540 miljoen
1750 een miljard
1920 bijna twee miljard
1960 drie miljard
Vanaf 1960 nam de bevolking gemiddeld om de dertien jaar met een miljard toe, zodat in 1999 inderdaad de zes miljard zal bereikt zijn: volgens statistici zouden er in het jaar 2050 ongeveer negen miljard mensen op aarde leven.
[/quote]

Hier hebben de dieren niet om gevraagd.
Het is gemakkelijker om deze beesten af te schieten vanuit helicopters.

01:04 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.