30-03-05

Aarde raakt steeds sneller uitgeput

De mens tast de aarde aan tegen een recordsnelheid. Hierdoor verzwakt de planeet en kan ze steeds moeilijker voorzien in de essentiële noden van de mens zoals zuurstof, water en bescherming tegen natuurlijke rampen.

Dit blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat woensdag in Parijs werd voorgesteld. Dertienhonderd deskundigen uit 95 landen werkten mee aan dit rapport van Unesco dat het Millennium Ecosysteem evalueert.

Het rapport concludeert dat 60 procent van de hoofdvoorzieningen van de aarde aan de mens, uit een lijst met 24 voorzieningen waaronder het water, het visbestand, de regulering van het klimaat, afzwakt. Vast staat dat de verhoogde productiviteit van de landbouw, de veehandel en de visteelt heeft bijgedragen tot de welvaart van de mens. Maar dit gaat ten koste van de andere voorzieningen van de aarde, stellen de onderzoekers. Het rapport besluit dat de overbevissing de rijkdommen in de zee heeft uitgeput en dat de voorraad drinkwater niet kan voldoen aan de vraag.

Sinds 1945 werd meer ongerept land tot landbouwgronden omgevormd dan in de 18de en 19de eeuw samen, wat neerkomt op een kwart van de totale oppervlakte van de aarde. En voor de landbouw werd ruim de helft van de stikstofhoudende kunstmeststoffen gebruikt sinds 1985.

Deze drastische aantasting van de bodem zorgt voor een verlies aan diversiteit van de diersoorten: 13 procent van de vogels, een kwart van de zoogdieren en minstens 32 procent van de amfibieën worden nog deze eeuw met uitsterven bedreigd.

De armen worden door de aantasting van de aarde door de mensheid nog het meest benadeeld. Stuwdammen voorzien de steden bijvoorbeeld wel van energie maar bemoeilijken de landbouw en visserij in de landelijke gebieden. De snelle ontbossing in Indonesië of het Amazonegebied benadeelt dan weer de autochtone bevolking van de regenwouden.

Het rapport doet enkele aanbevelingen om de aantasting van de aarde een halt toe te roepen: rekening houden met de natuur tijdens besluitvormingen, het verbeteren van de regelmentering en het gedrag van de mens postief beïnvloeden.

18:13 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

29-03-05

Verschrikkingen op Chinese bontboerderijen

Undercover onderzoekers van verschillende internationale dierenwelzijnsorganisaties, namelijk EAST International, Care For The Wild International (CFTWI), de Swiss Animal Protection SAP en een Taiwanese dierenwelzijnsorganisatie bezochten in 2004 talrijke bontboerderijen in de Chinese provincie Hebei. Al gauw werd duidelijk waarom buitenstaanders er doorgaans geweerd worden.

In China kunnen uitbaters van bontboerderijen naar believen bepalen hoe ze de dieren huisvesten en doden. Er is geen wet die hen daarbij plichten of beperkingen oplegt. De onderzoekers stelden dan ook horrortaferelen vast die de ergste verwachtingen overstegen.Aangezien het meeste Chinese bont voor de export bestemd is en in Europese kledingswinkels terechtkomt, kan de Europese consument een belangrijke rol spelen bij het helpen voorkomen van de wreedheden op Chinese bontboerderijen.

Levend gevild
De onderzoekers ontdekten dat het een gewoonte was om dieren ook levend te villen.Arbeiders op de bontboerderijen trokken de dieren uit hun kooien en gooiden ze op de grond. Vervolgens werd er met metalen staven op geknuppeld of sloeg men de dieren tegen harde oppervlakten.De dieren braken beenderen, kregen stuiptrekkingen en als ze stierven dan was dat nooit meteen.Hevig spartelende dieren werden door arbeiders op hun rug geworpen of aan poten of staartopgehangen,waarna ze van hun huid ontdaan werden. Veel dieren spartelden met de vrijeledematen tijdens het villen. Dieren die zich te hard bleven verzetten werden op hun hoofd en hals geslagen opdat ze zouden stoppen en de arbeiders hen beter konden villen. Eenmaal hun huid over hun hoofd heen gestroopt was, werden hun naakte, bloederige lichamen op een hoop gegooid. Sommigen waren nog steeds in leven en hijgden onregelmatig. Vijf tot tien minuten nadat ze levend gevild waren klopte het hart van deze dieren nog. Een onderzoeker filmde een gevilde wasbeerhond op een hoop karkassen die nog genoeg kracht had om zijn bebloede lichaam op te heffen en in de camera te staren.

Een hel op aarde
Vossen, nertsen, konijnen en andere dieren worden op deze boerderijen gevangen gehouden in metalen kooien in de open lucht. Zonder beschutting tegen stortbuien, vriestemperaturen of de verschroeiende zon. Moederdieren, gek gemaakt door een hardhandige behandeling en beperkte bewegingsruimte, kunnen zich niet verbergen wanneer ze bevallen. Vaak doden ze hun kroost.Ziekte en verwondingen zijn alomtegenwoordig. Veel dieren ontwikkelen door de voortdurende angst een psychosis, kauwen op hun ledematen en gooien zichzelf voortdurend tegen de tralies van hun kooi.Leefomstandigheden op Chinese bontboerderijen bereiken in de verste verte niet de meestelementaire standaards voor dierenwelzijn. Miljoenen dieren in gevangenschap op Chinesebontboerderijen doorstaan buitengewoon en chronisch leed, alvorens een gewelddadige enkwellende dood te sterven. Als dieren in de buurt van markten worden gedood, dan hebben ze vaak een langdurig en tergend transport achter de rug.Tijdens hun leven en hun afgrijselijke dood wordt aan deze dieren elke vorm van mededogenontzegd. Ze moeten een totale onverschilligheid ondergaan ten aanzien van hun leed, waardigheid en basisnoden. Dit alles gebeurt in naam van de mode.

Europese schizofrenie
China is 's werelds grootste exporteur van bontkleding. De EU is de grootste afnemer van bont. Een willekeurig marktonderzoek in Zwitserland en Londen bracht bontkleding made in China aan het licht bij verschillende topmerken.Ook de Europese consument is dus betrokken bij de problematiek rond Chinees bont.De situatie in de EU is heel schizofreen. Enerzijds streeft de wetgeving van de meeste EU-landen naar betere leefomstandigheden voor dieren op bontboerderijen, tot zelfs een afschaffing van de betreffende industrie, anderzijds importeert de EU meer en meer bont uit China waar er helemaal geen regelgeving is ter bescherming van pelsdieren. Zo zijn in het Verenigd Koninkrijk geen bontboerderijen meer toegelaten sinds 1999, maar is de British Fur Trade Association wel 's werelds grootste inkoper van o.a. Chinees bont.Een toenemend aantal internationale bonthandelaars, -verwerkers en -designers hebben hunactiviteiten naar China verplaatst, aangetrokken door een vooruitzicht op grotere winsten en een makkelijker leven dankzij de goedkope arbeidskrachten en het gebrek aan beperkendevoorschriften. Ongeveer 350 vooraanstaande kledingdesigners gebruiken bont in hun collecties.Op wereldschaal was de bonthandel in 2001/02 goed voor 11 miljard USD.

Ligt er een lijk in uw kast?
Veel consumenten die geen volledige bontjas zouden willen, kunnen wel interesse hebben voor jassen met een bontkraag, bontsjaals, handtassen met details in bont of parka 's waarvan de kap met bont is afgezet. Bovendien is de kans groot dat men zonder het te weten bont koopt, omdat bont niet altijd makkelijk herkenbaar is wanneer het geschoren, geweefd, geverfd of met andere materialen gecombineerd wordt. Bont is geen luxeproduct meer. Het is een 'veroorloofbaar' massaproduct geworden. Maar tegen welke prijs?Bontversieringen lijken dan wel geen bont, maar bont blijft bont. En om bont te verkrijgen moeten dieren gedood worden. Zoals o.a. uit het onderzoek in China blijkt, wordt niet alleen de dood maar ook de voorafgaande gevangenschap van de gebruikte dieren gekenmerkt door talrijke wreedheden.De globalisering van de bonthandel heeft het moeilijk gemaakt om producten met bont te traceren.Huiden gaan door internationale veilinghuizen en worden verkocht aan fabrieken wereldwijd.Tenslotte worden afgewerkte producten vaak geëxporteerd. Ook al vermeldt een etiket dat het kledingstuk in een Europees land gemaakt werd, dan blijft het waarschijnlijk dat het bont afkomstig is van dieren die elders gedood werden, bijvoorbeeld op een ongereglementeerde Chinese boerderij.

Doelstellingen van de campagne
Een importstop binnen de EU voor Chinees bont en kleding met bontversieringen uit China. De invoering van wetten in China die voorkomen dat dieren op wrede wijze behandeld, opgesloten en gedood worden.

Omdat de oorsprong van bont moeilijk achterhaald kan worden, is elk stuk bont in de winkelmogelijk afkomstig van een ongereglementeerde Chinese bontboerderij. Geen bont dragen en kopen is dus de meest eenvoudige en efficiënte manier om niet medeplichtig te zijn aan deverschrikkingen voor pelsdieren in China.

Videomateriaal bij het rapport: Waarschuwing!
Het videomateriaal bevat schokkende beelden van extreem geweld op dieren. Het is aangeraden om deze beelden niet aan kinderen te tonen.

Klik hier voor de beelden.

Bron: BontVrij

14:41 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (1)

27-03-05

De Reuzenpanda

De reuzenpanda werd pas ontdekt in 1869. Hij leeft immers enkel in Midden-China, in de bossen op hoogten tussen 1800 en 3500 meter: een bijna ondoordringbaar gebied waardoor het lang duurde vooraleer men hem ontdekte.

De wetenschappelijke Latijnse naam van de reuzenpanda luidt: Ailuropoda melanoleuca. Melanoleuca betekent “zwart-wit” en dat zijn precies de kleuren van de reuzenpanda. Ailuropoda betekent “met Ailurusvoeten” en dat wijst op de poten van de reuzenpanda die lijken op die van de kleine panda (Ailurus fulgens).

Lange tijd wist men niet tot welke familie de reuzenpanda behoort. Nu gelooft men dat hij familie is van de beren.

Zijn menu
Bamboe is het voornaamste voedsel van de reuzenpanda. Bamboe heeft helaas niet veel voedingswaarde. Daarom moet de reuzenpanda er tot 20 kg per dag van eten. Omdat bamboe ook nog heel taai is, wordt het niet goed verteerd. De reuzenpanda besteedt dus een groot deel van zijn dag aan het zoeken, verorberen en verteren van zijn voedsel.

Zijn levenswijze
Reuzenpanda’s leven het grootste deel van hun leven alleen. Enkel tijdens de paring komen ze bij elkaar. Reuzenpanda’s worden gemiddeld zo’n 15 jaar oud. Pas als ze 5 jaar oud zijn, kunnen ze zich voortplanten. Meestal is er maar één jong dat bij de geboorte zo’n 100 tot 160 gram weegt. Alleen de moeder zorgt voor de opvoeding. Na 8 tot 9 maanden kan het jong zich al zelf behelpen, een tiental maanden later verlaat het zijn moeder.

Bijzonderheden
De reuzenpanda heeft zes “vingers”. Zijn vijf “normale” vingers staan naar voor gericht, de zesde – die eigenlijk alleen maar een verdikking is – staat op dezelfde plaats als onze duim. Zonder die zesde “vinger” zou het voor hem heel moeilijk zijn om bamboestengels te plukken.

Bedreigd!
Er leven nog zo’n 1600 reuzenpanda's in de vrije natuur. Die zijn dan nog verspreid over verschillende van elkaar gescheiden woongebieden. Hun leefgebied wordt steeds maar kleiner omdat er steeds meer bossen gekapt worden. Ook worden er – zelfs nu nog – soms panda’s gedood voor hun schitterende pels of ze sterven in vallen die voor andere dieren bedoeld waren.

Een ander probleem is de bamboe. Gemiddeld eens om de 10 tot 100 jaar gaat alle bamboe van dezelfde soort (die vaak een heel panda-leefgebied bestrijken) bloeien. Na het bloeien gaan de bamboeplanten dood. Het duurt dan zo’n 10 jaren voordat er uit het bamboezaad nieuwe planten zijn gegroeid die voldoende groot zijn om te eten. Ondertussen vindt de panda geen eten meer in zijn leefgebied en sterft hij als hij er niet in slaagt om een ander bamboegebied te bereiken.

18:12 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Hoop voor erg zeldzame papegaai

In Nieuw-Zeeland is groot enthousiasme gerezen nadat drie kleine kakapo-papegaaien uit het ei zijn gekropen.

Daardoor is het aantal overlevende kakapo's gestegen tot 86. De kakapo is een grote groene papegaai die enkel 's nachts te zien is en niet kan vliegen.

Ooit kwam de vogel voor in zowat geheel Nieuw-Zeeland, maar hun aantal liep fors terug omdat ze tot prooi werden van door de mens ingevoerde dieren.

Er is nu een kweekprogramma opgestart. Dit jaar zijn nu al 25 eieren gelegd. De kwekers hopen dat tien van die eieren gezonde vogels zullen opleveren.

14:56 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Dieren verwaarloosd in Aarschot

In Aarschot heeft de politie een ernstig geval van dierenverwaarlozing vastgesteld.

In een stal werden zeven schapen, zeven geiten en drie varkens graatmager en volkomen verwaarloosd aangetroffen.

In een aanhangwagen lagen de kadavers van een aantal geiten en een kalf. Her en der lagen in de tuin ook nog andere kadavers van dieren.

14:52 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

26-03-05

Middellandse Zee warmt vijf keer sneller op dan andere zeeën

De Middellandse Zee warmt vijf keer sneller op dan andere zeeën en oceanen ter wereld. Van 1993 tot 2003 steeg de temperatuur aan de oppervlakte van de Middellandse Zee met 0,75 graden. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Alicante en het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Dat is een beduidend verschil met andere zeeën, aldus onderzoeksleidster Isabel Vigo. Bij andere zeeën bedroeg de opwarming in dezelfde periode gemiddeld 0,15 graden. De snelle opwarming van de Middellandse Zee is voor de Spaanse onderzoekster een teken dat er ten gronde iets wijzigt. De wetenschappers hebben nog niet achterhaald of deze ontwikkeling door de mens en de globale klimaatswijziging wordt veroorzaakt dan wel gevolg is van natuurlijke oorzaken. "Vast staat dat er iets niet klopt met de eco-systemen". De toestand van de wereldzeeën zijn een belangrijke indicator voor de ecologische gezondheid van de planeet. De opwarming van de Middellandse Zee is geen nieuw feit. In de jaren 80 steeg de temperatuur over tien jaar met 0,3 graden. Het huidige ritme betekent een verdubbeling.

De sterkste stijging tussen 1993 en 2003, met 0,94 graden, werd in de Zwarte Zee opgetekend, gevolgd door de Adriatische Zee (0,87 graden), de Egeïsche Zee (0,76), de zuidelijke Ionische Zee (0,74) en de westelijke Middellandse Zee (0,63).

20:33 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Paasjacht in Nieuw-Zeeland: 20.000 konijnen gedood

De paashaas is in Nieuw-Zeeland 20.000 vriendjes kwijt. Tijdens een jaarlijkse afschot in de zuidelijke provincie Otago zijn zaterdag 20.000 konijnen geschoten.
Zowat 500 jagers en schutters daagden op voor de jaarlijkse afschot van konijnen. De knaagdieren zijn een plaag voor de plaatselijke landbouwers, want naarstige concurrenten op een grasbeet voor schapen en runderen.
De jagers schoten ook circa 1.000 hazen.

15:32 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (1)

25-03-05

Nieuw in Planckendael vanaf Pasen: Oog in oog met Zuid-Amerikaanse dieren

Zuid-Amerika in Planckendael wordt niet zomaar een nieuw project! In 2005 starten we met de uitbouw van ons Amerikaans continent en dat pakken we al onmiddellijk groot aan met een stuk tropisch regenwoud. Spelers in dit alles: boshondjes, kleine weinig gekende hondachtigen, capibara’s of de grootste knaagdieren ter wereld en mara’s of Patagonische hazen, vreemd gebouwde knagers uit de meer open landschappen

17:48 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Eitjes en baby’s: het is Pasen in de Antwerpse Zoo

Tijdens het paasweekend deelt de paashaas in de Antwerpse Zoo paaseitjes uit en wie dat wenst, kan de eitjes groot en klein zelf komen zoeken én versieren. Eieren in zebramotief, met bamboe, wol, mos of katoen bekleed, in de modekleuren van de zomer; je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het ei in de Zoo van Antwerpen. Voor de baby-bongo en de baby-tapir, Ghayda en Ganesha, wordt Pasen 2005 een verrassing. Beide jonge dieren zetten bij mooi weer hun eerste pasjes in de wijde wereld. Voor de tapir betekent dat meteen ook de eerste cursus zwemmen zonder bandjes! Op bijgaande link vindt u een fotogenieke Ganesha en Ghayda!

Paasmaandag
Op paasmaandag krijgen alle bezoekers een fikse korting op de toegang tot de Zoo en Planckendael. Volwassenen betalen € 11,00 per persoon ipv de normale prijs van € 15,00. Kinderen (3-11 jaar), mindervaliden en 60-plussers betalen € 6,50 per persoon ipv € 9,90. Kinderen tot en met 2 jaar bezoeken de Zoo van Antwerpen en Dierenpark Planckendael gratis.

17:46 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Kunnen dinosauriërs opnieuw tot leven gewekt worden?

Wetenschappers in de Amerikaanse staat Montana hebben misschien wel de ontdekking van hun leven gedaan. In een zandsteenformatie werd het dijbeen van een 70 miljoen jaar oude Tyrannosaurus Rex teruggevonden. Met de zachte weefsels die in de botten teruggevonden werden, zouden nieuwe dinosauriërs tot leven kunnen gewekt worden.

Of het daadwerkelijk zo ver zal komen, valt nog af te wachten. Het gevonden DNA - de toverformule waarmee in de fictiefilm Jurassic Park de gigantische beesten opnieuw tot leven gewekt werden - moet eerst in het labo verder onderzocht worden.

De wetenschappers hebben er wel goede hoop in dat ze dankzij deze ontdekking eindelijk kunnen ontdekken wat er binnenin de kolossen omgaat. Misschien bestaat er zelfs een kleine kans om te achterhalen uit welke materie ze gemaakt zijn.

Gelijkenis met struisvogel
"Als we erin slagen proteïnen uit het materiaal te kunnen afscheiden, kunnen we nieuwe details ontdekken die ons zullen vertellen hoe dinosauriërs leefden", zegt hoofdonderzoekster Mary Higby Schweitzer van de North Carolina State Universiteit.

Ook de wetenschapskrant Science is al op het nieuws gesprongen. "De vaten en andere inwendige organismen die in het dijbeen teruggevonden zijn, vertonen enorme gelijkenissen met de bloedvaten van een... struisvogel", staat er te lezen.

"Er zijn steeds meer aanwijzingen terug te vinden dat vogels afstammen van dino's. Daarom wou ik de overblijfselen van de dinosaurus vergelijken met een van de grootste vogels die wij kennen: de struisvogel dus", zegt Schweitzer.

Zeer zeldzaam
Volgens Brooks Hanson, redacteur van Science, zijn er heel weinig voorbeelden van zacht weefsel terug te vinden. "Enkel bij bladeren of versteend hout die als fossiel bewaard gebleven zijn, is die zeldzame materie terug te vinden."

"Zachte weefsels zijn zeer zeldzame vondsten. Zeker in oudere organismen. Daarom is de ontdekken van dit 70 miljoen jaar oud fossiel zo speciaal", aldus nog Hanson.

Ook Matthew Corrano, conservator van dinosauriërs in het Amerikaanse museum voor natuurgeschiedenis, is zeer te spreken over de ontdekking. "Eindelijk zullen we meer te weten komen over de microscopische biologie van het dier. Zoiets gebeurt heel zelden."

16:31 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Waarom?

Hoe langer ik de mens ken, hoe meer ik van dieren hou.

Velen zullen het niet weten, maar mensen zijn beesten. Wat zij doen, doen de dieren niet.
Ik was dan ook in shock toen ik de beelden zag wat "mensen" met dieren doen.

De film is niet geschikt voor gevoelige kijkers.

13:44 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (3)

Drie gratis kippen voor alle gezinnen in Diest

Elk gezin van Diest kan vanaf nu tot 15 april bij de intercommunale Regionale Milieuzorg (RM) drie kippen aanvragen. RM levert de kippen gratis omdat ze de afvalberg mee helpen afbouwen. Een kip verorbert 50 kilo groente-, fruit- en tuinafval en helpt dus mee de afvalberg en prijs voor de verwerking van afval in Diest verminderen. Diest maakt vanaf dit jaar volwaardig deel uit van de intercommunale RM.

“Gemiddeld zit in de vuilniszak in het werkgebied van Regionale Milieuzorg nog 40 procent organisch afval, in Diest nog iets minder, met name ruim 37 procent,” zegt RM-voorzitter Theo Schuurmans. “Elders in ons werkgebied zijn al 37.000 kippen verdeeld. Ze hebben een levensverwachting van acht jaar.”

Volgens schepen van Leefmilieu Billy Reynders van Diest zijn er vier redenen om kippen te houden. “Ze eten GFT-afval, zijn makkelijk te houden - een hok en een ren van zes vierkante meter volstaan - ze produceren eieren en je bezorgt de kippen meer levenskwaliteit, want ze komen van een legbatterij.” De stad verwacht dat de Diestenaren 500 kippen zullen afnemen.

11:30 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (2)

Dopingcontroles voor vechtkoeien

Koeien die meedoen aan jaarlijkse krachtmetingen in de Zwitserse Alpen moeten weer aan dopingcontrole worden onderworpen.

De finale in de strijd tussen de zwarte Herens-koeien van het kanton Valais (Wallis) om de titel van koningin trekt elk jaar zo'n vijftigduizend bezoekers. De koe die wint stijgt tienduizenden Zwitserse francs in waarde en ook haar afstammelingen zijn zeer gezocht.

Na zes jaar met alleen maar negatieve uitslagen werden de dopingcontroles in 2002 stopgezet. Maar de autoriteiten willen ze nu weer gaan invoeren.

De koeiengevechten worden sinds 1922 gehouden. Ze zijn gebaseerd op de natuurlijke strijd om de dominantie die in de kuddes uitbreekt wanneer ze in de lente uit de stal naar de alpenweiden worden gebracht. De koeien proberen elkaar met de horens tot overgave te dwingen, maar erg bloederig wordt het meestal niet. Soms raken de rivales elkaar niet eens aan. De ene erkent dan bij voorbaat de leiderschapskwaliteiten van de ander.

09:30 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Celmateriaal van Tyrannosaurus ontdekt

Amerikaanse paleontologen hebben celmateriaal en, mogelijkerwijs, bloedvaten van een 70 miljoen jaar oude Tyrannosaurus rex ontdekt.

Dat hebben de wetenschappers donderdag bekendgemaakt. Het weefsel werd aangetroffen in een dijbeen van een Tyrannosaurus dat werd ontdekt in een zandsteenformatie in Montana, aldus de wetenschappers in een artikel in het tijdschrift Science van vrijdag.

Het been brak toen het uit het zandsteen werd genomen. Dat gaf de onderzoekers de mogelijkheid de binnenkant van het been te onderzoeken, aldus Mary Schweitzer en haar collega's.

Als de wetenschappers erin slagen eiwitten in het weefsel van deze Tyrannosaurus te isoleren, zal meer kennis kunnen worden verkregen over het leven van de dinosauriërs, aldus Mary Schweitzer, paleontoloog aan de universiteit van North Carolina. Het dijbeen is 1,07 meter lang en behoorde aan een Tyrannosaurus die ongeveer 18 jaar oud was toen hij stierf.

09:29 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

24-03-05

Haspengouwse boomgaarden worden milieuvriendelijk gewit

De Haspengouwse boomgaarden zien momenteel letterlijk wit. Dat roept heel wat vragen bij toeristen en buurtbewoners in de streek op, zo blijkt. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt de Boerenbond-Limburg, want het gaat hier om een volkomen milieuvriendelijke toepassing.

Op dit ogenblik wordt er in de omgeving van Sint-Truiden hard gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse Bloesemactiviteiten. Het Haspengouwse bloementapijt lokt jaarlijks duizenden toeristen naar de streek. De Haspengouwse fruittelers zijn ook begonnen met de verzorging van hun aanplantingen en maken daarbij gebruik van een milieuvriendelijke techniek, het "witten" van de boomgaarden. De fruittelers gebruiken een speciaal soort klei dat over de bomen wordt verspreid. De techniek heeft tot doel de perenbladvlo te misleiden zodat dit insect geen eieren meer legt op de bomen. "Deze eieren en insecten geven later immers aanleiding tot zwarte en vuile vruchten. Door het gebruik van deze klei verdwalen de perenbladvlooien en worden er geen eitjes op de bomen gelegd", zegt provinciaal verantwoordelijke Luc Vanoirbeek van de Boerenbond.

Het witten is een milieuvriendelijke techniek die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bovendien overbodig maakt. Wit staat in dit geval dus synoniem voor gezond, aldus nog de Boerenbond.

10:50 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Olifanten kunnen geluiden nabootsen

Na de primaten, maritieme zoogdieren, vleermuizen en vogels, blijken nu ook olifanten in staat tot het nabootsen van geluiden. Dat is de mening van een team wetenschappers, wiens bevindingen in de jongste editie van het tijdschrift Nature te lezen staan. Volgens de Keniaans-Amerikaans-Oostenrijkse groep wetenschappers werden er opnames gemaakt van de 10-jarige olifant Mlaika terwijl ze het geluid van een vrachtwagen nabootste.

Geluid vrachtwagens
Mlaika is een Afrikaanse olifant die leeft in het Tsavo Nationaal Park in Kenia en vanuit haar slaapplaats het geluid van vrachtwagens kan horen die enkele kilometers verderop op de snelweg Nairobi-Mombasa rijden, aldus de wetenschappers. Een andere Afrikaanse olifant, de 23-jarige Calimero, startte onlangs in de zoo van het Zwitserse Bazel met het nabootsen van zijn "kamergenoten", twee vrouwelijke Aziatische olifanten.

Kwetterende geluid
In tegenstelling tot de Afrikaanse olifant gebruikt de Aziatische een kwetterend geluid bij het communiceren. Calimero heeft zijn originele geluid zo goed als opgegeven in ruil voor het kwetterende geluid. Volgens de wetenschappers is het de eerste keer dat een landzoogdier buiten de primaten zich in staat heeft getoond tot het nabootsen van geluiden.

00:51 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

22-03-05

Grootste ijsberg ter wereld op drift

De grootste ijsberg ter wereld, die twee maanden geleden op vaste grond was gestrand, heeft zich opnieuw losgemaakt. De 120 kilometer lange kolos stevent nu af op een reusachtige ijstong, die van het Antarctische vasteland in zee loopt.

B-15A is het grootste drijvende object op onze planeet. Met 2.500 vierkante kilometer bezit de ijsberg zowat de oppervlakte van Luxemburg. Twee maanden geleden was de 120 kilometer lange kolos in de kustwateren van Antarctica gestrand en is nu terug in beweging gekomen, zoals beelden van de Europese milieusatelliet Envisat tonen. Daardoor bestaat volgens het Europese ruimtevaartbureau ESA opnieuw het gevaar dat de ijsberg in botsing komt met de Drygalski-ijstong, die 70 km ver in de zee-engte van McMurdo uitsteekt. Dat zou volgens de ESA een "ijsbotsing zonder weerga" teweegbrengen. Een aanzienlijk deel van de minstens 4.000 jaar oude ijstong zou dan vermoedelijk afbreken en samen met B-15A naar open zee drijven.

In januari stevende B-15A al op de Drygalski-tong af, maar maakte kort daarvoor contact met de grond. Begin maart trokken plaatselijke stromingen de kolos weer vlot, waarbij aan de kustzijde van de ijsberg talrijke ijsschotsen loskwamen. "Nu sturen de stromingen hem naar dieper water en de zee-engte van McMurdo in", aldus de mededeling van de ESA. Destijds leek het erop dat de B-15A rakelings langs de Drygalski-ijstong zou scheren. Actuele Envisat-beelden tonen aan dat beide ijsreuzen nog maar enkele kilometers van elkaar zijn verwijderd. Indien het toch tot een contact komt, zal het zware achtereind van de ijsberg de Drygalski-tong waarschijnlijk slechts schampen, verklaart ESA-medewerker Mark Drinkwater: "Zoals een oplegger van een vrachtwagen of de achtersteven van een schip." B-15A is het grootste nog resterende deel van de grotere ijsberg B-15, die in maart 2000 van de Ross-ijsvlakte los scheurde en oorspronkelijk een oppervlakte van 11.655 vierkante kilometer had. B-15A veroorzaakte in de zee-engte van McMurdo een blokkade van oceaanstromingen en een opstuwing van zee-ijs.

17:04 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Rivierdolfijnen in Azië bedreigd

Rivierdolfijnen in Azië worden rechtstreeks met uitsterven bedreigd. De grootste dreiging komt van watervervuiling veroorzaakt door industrie en landbouw. Voorts beperken stuwdammen het leefgebied van deze dieren en raken ze frequent verstrikt in de netten van vissers. Het Wereldnatuurfonds (WWF) roept overheden en lokale gemeenschappen daarom op om de waterkwaliteit en het leefgebied van deze dolfijnen te verbeteren. De oproep komt daags voor Wereld Water Dag op 22 maart.

Volgens de internationale natuurbeschermingsorganisatie is de kritieke situatie van de dolfijnen des te verontrustender, omdat de dieren een belangrijke indicator zijn voor de gezondheid van de rivier en de beschikbaarheid van schoon water voor de mensen die langs de oevers wonen.

Er zijn vier dolfijnensoorten die alleen in zoet water kunnen leven. Vooral de Yangtze-rivierdolfijn die in China's grootste rivier de Yangtze leeft, is ernstig bedreigd. Hiervan zijn nog slechts 13 exemplaren over. Maar ook de Ganges-rivierdolfijn heeft het zeer moeilijk. Van deze soort zijn er minder dan 2.000. Deze dolfijn leeft in rivieren in Nepal, India en Bangladesh. Van de Indus-dolfijn in Pakistan zijn er nog 1.100 exemplaren.

De bedreigde dolfijnen zwemmen in de meest dichtbevolkte rivierbekkens ter wereld, waar in totaal een tiende van de wereldbevolking leeft. "Rivierdolfijnen zijn de bewakers van het water", aldus een woordvoerder van het Wereldnatuurfonds. "Hoge concentraties giftige stoffen die in deze dieren zijn gevonden, zijn een duidelijk signaal voor de slechte waterkwaliteit. Schoon water is niet alleen van levensbelang voor de dolfijnen, maar ook voor de lokale bevolking".

Het WWF werkt samen met bedrijven en bewoners langs de Ganges, Yangtze en de Indus om de situatie voor de rivierdolfijnen te verbeteren. Zo moedigt de natuurbeschermingsorganisatie mensen aan om de rivier niet te vervuilen met overtollige schoonmaakmiddelen en meststoffen. In de Ganges is over een bepaald traject van 164 km dank zij een dergelijke initiatief het aantal dolfijnen al toegenomen van 22 naar 42.

01:12 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (2)

21-03-05

Buurtbewoner schiet lawaaïerige haan dood

De politie van de zone Herent-Kortenberg heeft zondagnamiddag een proces-verbaal opgesteld tegen een man die in zijn tuin aan de Konijnenstraat in Kortenberg een haan heeft doodgeschoten. Op het ogenblik van de feiten waren in de tuin enkele kinderen aan het spelen.

Het dier zou de buurt maandenlang wakker gehouden hebben. Zondagnamiddag was voor één van de bewoners de maat vol. Hij schoot het dier dood.

De politie kwam ter plaatse, stelde een pv op en nam de tweeloop waarmee de haan doodgeschoten werd in beslag.

19:13 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Stropers graven vossen uit burcht in natuurgebied

Zaterdag hebben medewerkers van Natuurpunt Maasland-Noord vastgesteld dat stropers actief zijn in het omheinde gebied Raem in Neeroeteren. Raem situeert zich langs de Kinrooiersteenweg en Itterbeek tegen de grens met Kinrooi. "De stropers hebben tal van stroppen geplaatst in een gebied dat eigendom is van Bos en Groen," zegt Jemp Peeters van Natuurpunt. "In het gebied hebben ze ook enkele burchten van vossen verstoord. Ze probeerden de vossen uit hun hol te lokken door een vuur aan te leggen. Ze hebben ook geprobeerd met een schop de vos uit zijn burcht te graven. Of de operatie geslaagd is, weten we niet. De jacht is in dit gebied verboden. De gevonden stroppen zijn gemaakt van dunne ijzerdraad. De stropers legden ze op plaatsen onder een hoge bedrading. Andere openingen zijn dichtgemaakt zodat de vossen enkel via een strop het gebied binnen kunnen. Tegen een boom staat een hoogzit met ladder van waaruit reeën en vossen geschoten kunnen worden." De politie van de zone Noordoost-Limburg kwam ter plaatse en stelde een pv tegen onbekenden op. Nadien werden de stroppen verwijderd.

10:08 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Stierenvechten

Stierenvechten is dierenmishandeling.
De stier wordt twintig minuten lang gemarteld en sterft een gruwelijke dood. De martelingen beginnen al een dag voor hij de arena ingaat. De volgende vormen van mishandeling (waarvan een deel illegaal) komen voor:

 • De stier krijgt zeer zout water te drinken, waardoor diarree hem verzwakt
 • De horens worden tot op de zenuw afgevijld om de coördinatie te bemoeilijken (zeer pijnlijk!)
 • De ogen worden ingesmeerd met prikkende glycerine
 • De stier krijgt drugs ingespoten om rustig te worden
 • Is hij al te rustig, dan krijgt hij elektrische schokken op de testikels toegediend
 • De stier wordt hard op de nieren geslagen (met zandzakken, omdat die geen littekens achterlaten)
De uren voor het gevecht brengt de stier door in een hok met een schuine bodem. Hij is van nature geneigd om te blijven opkrabbelen tot hij horizontaal staat, maar in dit hok lukt dat nooit. De stier raakt daardoor voor het gevecht al uitgeput. Als het gevecht aangebroken is, wordt de stier vanuit het donkere hok plotseling in de zonovergoten arena met schreeuwend publiek losgelaten. Op dat moment is het dier al totaal ontredderd. Het heeft geen idee wat hem te wachten staat...

Dan wordt hij aangevallen door een ruiter die met een lans zijn schouder- en nekspieren doorboort. De lans gaat een eind de stierennek in, tot aan een dwarsstangetje. De ruiter gaat vanaf het paard met zijn volle gewicht op de lans hangen, en draait deze rond in de stierennek, om zoveel mogelijk spierweefsel te beschadigen.

Even later komen de 'banderilleros', mannen die versierde stokken met vlijmscherpe stalen weerhaken in zijn rug steken. De stier lijdt bij dit alles vreselijke pijn, en verliest veel bloed.

Pas dan doet de stierenvechter, de torero, zijn intrede. Hij treitert de stier een tijd door hem te misleiden met zijn cape. De banderilla's hangen nog steeds in de rug van de stier. Bij elke beweging dringen ze dieper in het vlees.

Aan het eind van de strijd is het de bedoeling dat de stier door het zwaard van de matador in het hart wordt getroffen, maar dat lukt vaak niet. In veel gevallen worden de longen geraakt in plaats van het hart. De stier voert dan een lange doodsstrijd, waarbij hij langzaam stikt in zijn eigen bloed. Als de stier door zijn poten is gezakt, worden zijn ruggenmergszenuwen met een dolk doorgesneden.

Een stier die nog niet helemaal dood is, wordt op dit moment pas definitief afgemaakt. Hij is dan slechts 4 of 5 jaar oud geworden. Op een middag of avond stierenvechten gaan er 6 stieren doorheen. De gedode stieren worden afgevoerd en geslacht.

In Europa zijn er drie landen waar stierengevechten gehouden worden: Spanje, Frankrijk en Portugal.

Spanje
Het stierenvechten wordt het meest beoefend in Spanje. Jaarlijks worden daar 35.000 stieren slachtoffer van de gevechten. Er zijn enorme fokkerijen waar de vechtstieren gefokt worden. Alleen een kleine selectie is geschikt voor het gevecht. Minder geschikte stieren worden gebruikt in de honderden fiësta's die overal in Spanje worden gehouden. Voorstanders van het stierengevecht wijzen vaak op het feit dat het bij de Spaanse cultuur zou horen. Ook in Spanje echter is er een grote tegenbeweging die vindt dat dierenmishandeling geen cultuur is. Het bestaat wel al lang, maar beschaving is juist het achter je laten van gebruiken die niet meer van deze tijd zijn. Stel je voor dat we in heel Europa nog gevangenen voor de leeuwen gooiden en alternatieve genezers verbrandden als heks!

Frankrijk
Maar weinig mensen weten dat ook in Zuid-Frankrijk volop stierengevechten worden gehouden. Deze vinden plaats in maar liefst 40 steden, verspreid over heel Zuid-Frankrijk. Enkele voorbeelden zijn: Nîmes, Béziers, Bayonne, Arles en Bordeaux. Per jaar houdt Frankrijk rond de 100 stierengevechten, waarin 600 stieren worden gedood. De stieren worden vrijwel allemaal uit Spanje geïmporteerd. De stierenvechters komen uit alle stieren­vechtlanden. Het stierenvechtbolwerk van Frankrijk is de stad Nîmes. In die stad is ook de Franse stieren­vechters­opleiding gevestigd. Kinderen 'studeren' daar van 12 tot 17 jaar. Het eerste stierengevecht in Frankrijk werd gehouden in Bayonne in 1701. In 1850 besloot de Franse regering het stierenvechten te verbieden, maar er kwam veel verzet van de Zuid-Franse steden. De regering krabbelde terug en besloot dat gemeentebesturen over het al dan niet toestaan van stierengevechten mochten beslissen. In 1993 werd voor het laatst onderzocht hoe de Fransen over het stierenvechten denken. Toen bleek 83% tegen stierenvechten en voor afschaffing ervan.

Portugal
Ook in Portugal worden stierengevechten gehouden. Een verschil is dat de stier er niet in de arena wordt gedood. Sinds 1928 is dit namelijk verboden. In de praktijk maakt dat echter weinig uit. De stier moet immers toch het hele gevecht doorstaan, en daarna, buiten de arena, wordt hij alsnog afgemaakt. Het enige verschil is dat het publiek dat niet meer ziet. Een uitzondering vormt het grensplaatsje Barrancos, waar men het verbod negeert. Dit wordt oogluikend toegestaan door de hogere autoriteiten, wat elk jaar weer de woede van dierenbeschermers opwekt.

Buiten Europa
Ook buiten Europa worden stierengevechten en fiësta's met stieren gehouden. Dit gebeurt voornamelijk in Latijns-Amerikaanse landen, zoals Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, en Venezuela, maar ook in de Portugese ex-kolonie Maçao. Landen waar stieren op allerlei manieren worden getreiterd zonder bloedvergieten zijn: De Dominicaanse Republiek, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama en Bolivia. Ook worden in Zuid-Korea stierengevechten gehouden; nadere informatie hierover ontbreekt helaas.
In Brazilië wordt in de staat Santa Catarina elk jaar in de week voor Pasen het 'Farra do Boi' gehouden. Dit is een feest waarbij stieren op een verschrikkelijke manier worden gemarteld door grote groepen mensen. Het mishandelen van stieren bij deze gelegenheid is inmiddels verboden, maar men gaat er gewoon mee door.
Al enkele malen voerde het Comité Anti Stierenvechten actie tegen deze wreedheden, samen met de WSPA. Er werden protestkaarten gestuurd en rechtszaken aangespannen. De acties gaan gewoon door, tot er eindelijk een eind komt aan de gruwelijkheden en de stieren ook in Santa Catarina veilig zijn.
Af en toe probeert de stierenvechtindustrie haar 'product' te exporteren naar nieuwe landen. Dit is geprobeerd in Griekenland, Italië, Hongarije, Polen, Rusland, Egypte en Mozambique. Steeds weer zijn dierenvrienden in die landen, met steun van anderen, in het verweer gekomen om te protesteren. Tot nu toe is dat telkens weer gelukt. In geen van de genoemde landen zijn de stierengevechten doorgegaan.

Niet alleen stieren
Ook paarden lopen vaak verschrikkelijke verwondingen op. De eerste aanval op de stier wordt gedaan door een ruiter te paard. Het paard heeft alleen een gewatteerde deken als bescherming tegen de scherpe horens van de stier. Regelmatig worden er paarden op de horens genomen. De buik van het paard kan daarbij ernstig verwond raken.
Een paard is van nature bang voor stieren en zal er alles aan doen om de stier te ontlopen. Daarom worden de ogen van het paard afgedekt, zodat het niet kan zien waar de stier zich bevindt. Het paard ruikt echter wel dat de stier vlakbij is, en is dan ook doodsbang. Het moet echter gehoorzamen aan de teugels.
Als een paard gewond raakt, krijst het afschuwelijk. Om dat te voorkomen, worden bij de paarden in een stierengevecht de stembanden doorgesneden. Het paard kan dan geen geluid maken. Het publiek wil het gekrijs namelijk liever niet horen.
Het komt regelmatig voor dat een paard met een opengereten buik zonder verdoving wordt dichtgenaaid om meteen weer ingezet te kunnen worden bij het volgende gevecht.

05:37 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (13)

Stop het stierenvechten in Catalonië

De komende maanden is het erop of eronder voor de stieren in Spaans Catalonië. Dan zal het Catalaanse parlement stemmen over een wetswijziging die het stierenvechten verbiedt.

De eventuele wetswijziging is een gevolg van een intensieve campagne van de WSPA en onze Spaanse lidorganisatie ADDA. Deze campagne heeft er al voor gezorgd dat Barcelona zich in april 2004 stierenvechtvrij heeft verklaard. Uit opiniepeilingen blijkt bovendien dat maar liefst 94% van de Catalanen vindt dat misbruik van dieren ter vermaak moet stoppen.

Help ons de druk op de Spaanse politici op te voeren en onderteken de petitie vandaag nog. U kunt via deze (Engelse) link ook handtekeningenlijsten uitprinten.

05:01 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (1)

Middeleeuwse taferelen tijdens Farra do Boi

Elk jaar rond Pasen wordt in Santa Catarina, een staat aan de zuidkust van Brazilië, het heilige feest van Farra do Boi gevierd. Tijdens deze week wordt een gewelddadig ritueel uitgevoerd, waarbij 35 ossen door de smalle straten van de stad worden gejaagd en worden gemarteld. Deze foltering duurt soms enkele dagen, waarna de os een vreselijke dood sterft. Nadat alle dorpsbewoners en toeristen hun agressie op die os hebben botgevierd wordt hij op gruwelijke wijze gedood. In 1997 is dit ‘volksfeest’ na een lange strijd van de WSPA officieel verboden verklaard door het Hoge Gerechtshof. Maar de lokale regering van Santa Catarina heeft tot nu toe geen serieuze pogingen ondernomen een eind te maken aan deze gruwelijkheden..

Martelritueel
Als voorbereiding op het feest krijgen de ossen dagenlang niet te eten. Wel wordt er, net buiten het bereik van de dieren, voedsel geplaatst. Op deze manier wordt de benodigde agressie gewekt. Als het moment van het feest uiteindelijk is aangebroken wordt de os door de straten gejaagd, achterna gezeten door een menigte die het dier slaat met stokken en zwepen. Ook worden er stenen gegooid en steken de feestvierders de os met messen en dolken. Soms worden horens afgebroken, poten verbrijzeld of staarten afgesneden.

Andere beproefde martelmethoden zijn het strooien van zout in de ogen of zelfs het uitsteken van ogen. Men deinst er ook niet voor terug om peper te gooien in de wonden van de uitgestoken ogen. Het doodmartelen van de os kan enkele dagen duren, en als klap op de vuurpijl wordt het dier met benzine overgoten en in brand gestoken. In de kustplaatsen drijft men hem tenslotte de oceaan in, waar hij verdrinkt.

De reden van het spektakel vormt de gedachte dat de os symbool staat voor de duivel. Door hem te martelen en te doden zou de mens zijn zonden wegwassen.

Lokale autoriteiten
Eerdere inspanningen van de WSPA resulteerden in een vermindering van de wreedheden en een reductie van het aantal farrafeesten. Maar de WSPA zal campagne tegen dit wrede ritueel blijven voeren tot de feesten ook daadwerkelijk gestopt zijn.

Ondanks het verbod, steunen lokale politici Farra do Boi nog steeds. Vorig jaar verklaarde de burgermeester van de kustplaats Celso Ramos, Samuel Silva, dat voor hen farra een culturele traditie is. Samen met de Catarinense Association of Animal Protection (ACAPRA) wordt er daarom druk uitgeoefend op de lokale autoriteiten om naleving van de uitspraak van het hof af te dwingen. Dierenbeschermingsorganisaties hebben nu ook de gouverneur van Santa Catarina, dhr Esperidião Amin, aan hun zijde. In een publieke verklaring heeft hij zijn afkeer van Farra do Boi duidelijk gemaakt. De strijd is echter nog niet voorbij. Hoewel onderzoeken hebben uitgewezen dat de meerderheid van de bewoners van Santa Catarina tegen de barbaarse rituelen is, worden de feesten nog steeds in verschillende dorpen gehouden. De politie durft hiertegen niet op te treden vanwege haar persoonlijke betrokkenheid bij de lokale bevolking. Handhaving van de wet wordt hierdoor niet zo nauw genomen. De politie geeft hiervoor onder andere als reden aan, dat het moeilijk zou zijn om de eigenaar van de os te vinden.

Elizabeth McGregor van de WSPA voert campagne om deze wrede traditie te stoppen. "De WSPA heeft als doel de politie te overtuigen van de noodzaak van ingrijpen tijdens farras. Ook moeten lokale politici stoppen met het verlenen van steun." Nationale en internationale protesten tegen Farra do Boi blijven een zeer efficiënt middel om de lokale autoriteiten onder druk te zetten.

Onderneem actie
Ook u kunt een bijdrage leveren in de strijd tegen de farras in Brazilië. Schrijf naar de gouverneur van Santa Catarina en stuur een kopie van uw brief aan de Staatssecretaris van Publieke Defensie, en vraag of zij - samen met de WSPA - willen meewerken het einde van de illegale praktijken van Farra do Boi.

Mr Esperidião Amin
Governor of Santa Catarina, Rua Jose da Costa Moellmann
193, Florianopolis, SC
Brazil 88020-170
E-mail

Mr Antenor Riberio
Secretary of Public Defense
Rua Esteves Jr. 80
Florianopolis, SC
Brazil 88015-530
E-mail

04:59 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (1)

20-03-05

Antwerpse Zoo boekt derde jaar op rij positief resultaat

Ondanks een daling van het aantal verkochte toegangskaartjes heeft de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), dat de Zoo van Antwerpen, het Dierenpark Planckendael en het Flanders Concert & Congress Centre overkoepelt, 2004 afgesloten met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Het is het derde jaar op rij dat de KMDA zo goed scoort.
Het aantal verkochte kaartjes in de Antwerpse Zoo en het Mechelse Dierenpark Planckendael daalde met 3 pct ten opzichte van 2003, maar dankzij een hogere opbrengst per bezoeker bleef het inkomen van de parken op peil. Alles bij elkaar bezochten in 2004 bijna 1,6 miljoen mensen de beide dierenparken, 950.000 mensen gingen naar de Zoo en 650.000 naar Planckendael.

In 2004 deed de KMDA belangrijke investeringen ter waarde van meer dan 5 miljoen euro. Daarmee werden onder andere de uitbreiding van het educatief centrum, de inrichting van de laboratoria en de aankoop van woningen voor de geplande uitbreiding van de Antwerpse Zoo gefinancierd. In Planckendael werd vooral geïnvesteerd in de uitbreiding en modernisering van de parkings en in een nieuw Zuidoost-Aziatisch project.

Daarnaast haalde de KMDA belangrijke meerinkomsten uit sponsoring, giften en meerwaarden. Die werden gedeeltelijk gebruikt voor een extra reclamecampagne voor Planckendael en voor preventief onderhoud. Deze eenmalige extra uitgaven trokken het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering naar beneden, maar toch ligt het nog altijd hoger dan verwacht.
Het KMDA is optimistisch wat betreft 2005. Er worden voor meer dan 7 miljoen euro investeringen gepland in de twee dierenparken.

03:09 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

19-03-05

Haai bijt snorkelende toerist in tweeën voor Australische kust

Een man die zaterdag voor de westkust van Australië aan het snorkelen was, is gedood door een haai. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was 26 jaar. Met een groep toeristen was de twintiger aan het snorkelen voor de kust van het eiland Pelseart, op 500 kilomter ten noorden van Perth. Een haai van ongeveer zes meter lang greep hem beet.

Getuigen melden dat het slachtoffer in tweeën werd gebeten. De hulpdiensten zijn nog altijd op zoek naar zijn lichaam. Er vielen geen andere slachtoffers. Het gaat om het negende dodelijke slachtoffer van een haai in Australische wateren sinds 2000. De twee meest recente incidenten dateren van december vorig jaar.

12:30 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De Rode Lijst van bedreigde soorten van het IUCN (de Wereldunie voor Natuurbehoud)

Wat is de Rode Lijst?
De Rode Lijst van het IUCN (De Wereldunie voor Natuurbehoud)is een enorme centrale databank waarin het statuut opgenomen is van duizenden planten- en diersoorten wereldwijd.

Waarvoor dient de Rode Lijst?
WWF raadpleegt ze om de grootste noden en hoogste prioriteiten voor de bescherming van soorten vast te stellen, en om beleidsmakers aan te sporen bedreigde soorten beter te beschermd.

Hoe wordt de Rode Lijst opgesteld?
De soorten worden bestudeerd en geëvalueerd aan de hand van een aantal kwantitatieve criteria op basis van biologische factoren: de mate van achteruitgang, de totale populatie, de zones waar de soorten voorkomen, de populatiedichtheid en de fragmentatie van de verspreiding.

Welke categorieën bestaan er ?
De soorten worden ingedeeld in één van de volgende negen categorieën:

 • Uitgestorven (EX) :een soort is 'uitgestorven' als er geen enkele twijfel meer over bestaat dat het allerlaatste exemplaar – in het wild of in gevangenschap - dood is.
 • Uitgestorven in het wild(EW) : een soort is ' uitgestorven in het wild' als er enkel nog exemplaren in gevangenschap of kweek zijn.
 • Met uitsterven bedreigd (CR) : een soort is 'met uitsterven bedreigd' als zij in de natuur op korte termijn met uitsterven bedreigd wordt.
 • Bedreigd (EN) : een soort is 'bedreigd' wanneer zij ernstig bedreigd is, maar in mindere mate dan de soorten uit de vorige categorie. Specialisten hebben zeer technische criteria opgesteld om het onderscheid tussen beide categorieën vast te leggen.
 • Kwetsbaar(VU) : een soort is 'kwetsbaar' als zij een sterke achteruitgang kent en het risico loopt op middellange termijn in de categorieën CR of EN terecht te komen.
 • Gevaarlopend(LR/CD) : soorten (of hun habitats) waarvoor beschermingsprogramma's opgesteld zijn. Wanneer dit programma stopgezet zou worden, zal de soort binnen de 5 jaar in één van de hogere categorieën terechtkomen
 • Bijna bedreigd (LR/NT) : een soort is "bijna bedreigd" als er een afname van aantallen waargenomen wordt zonder dat de soort daardoor direct in gevaar komt maar waardoor het risico op bedreiging wel groter wordt
 • Lager risico (LR/LC) : betreft soorten die wijd verspreid en goed vertegenwoordigd zijn.
 • Onvoldoende gegevens (DD) : voor de soorten in deze categorie zijn niet voldoende gegevens beschikbaar om te evalueren hoe bedreigd ze zijn.
 • Niet geëvalueerd (NE) : een soort is 'niet geëvalueerd' als zij nog niet aan de criteria getoetst werd

11:07 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

18-03-05

Provinciaal domein Het Vinne wordt opnieuw een meer

Provinciaal domein Het Vinne in Zoutleeuw wordt opnieuw een meer. Sinds enkele weken zijn de pompen die het water afvoeren, stilgelegd zodat het gebied langzaam terug volloopt en er zich een 60 ha groot meer zal vormen.
Het 130 ha natuurgebied wordt zo hersteld in oorspronkelijke staat. Tot 1841 lag hier het grootste natuurlijke meer in Vlaanderen.

Het gaat om een natuurinrichtingsproject van de afdeling Natuur van AMINAL en de Vlaamse Landmaatschappij. Het project werd in 1999 goedgekeurd door de Vlaamse regering en de afgelopen jaren werden de infrastructuurwerken uitgevoerd.
Aanvankelijk was gedacht dat de realisatie één of twee jaar in beslag zou nemen. Voor het project is zo'n 500.000 m3 water nodig. Inmiddels blijkt het veel sneller te gaan, gedeeltelijk dankzij de overvloedige regen van de afgelopen weken. Zodra het meer het gewenste peil bereikt heeft, worden de pompen opnieuw aangezet om te voorkomen dat het water nadelige effecten heeft op omliggende gronden.

Bedoeling van het project is de natuur na 150 jaar een nieuwe kans te geven. Door menselijk ingrijpen zijn de natuur en landschap grondig verstoord en is de huidige natuurwaarde van het gebied niet zo groot. Naar verwachting zal het gebied binnenkort een rijke variatie oeverplanten, waterfauna en vis herbergen. De eerste water- en moerasvogels zijn inmiddels al waargenomen.

19:56 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Politie zet per vergissing krokodil uit in toeristische lagune

De Australische politie heeft per abuis een 1,80 meter lange zoutwaterkrokodil uitgezet in de bij toeristen zeer populaire lagune van Lily Creek in het noordwesten van Australië. De politie meende aanvankelijk dat het om een minder gevaarlijke zoetwaterkrokodil ging, meldt de krant Herald Sun.

De autoriteiten hebben gewaarschuwd kinderen niet bij het water te laten en honden aan de leiband te houden zolang de krokodil nog op vrije poten is. Het dier was gevangen door een man die over een vergunning beschikt voor het vangen van krokodillen. De politie ontfermde zich over de krokodil en zette het dier uit nadat ze er enkele foto's van had gemaakt. De nog jonge krokodil kan 6 tot 7 meter groot worden.

19:52 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

Greenpeace dumpt dode dolfijnen bij Franse ambassade

Activisten van de milieuorganisatie Greenpeace hebben donderdag twee dode dolfijnen gedumpt op de stoep van de Franse ambassade in Londen uit protest tegen het gebruik van sleepnetten door Franse vissers. Volgens Greenpeace komen door de manier van vissen van de Fransen, waarbij twee vissersboten een net tussen zich voortslepen, ieder jaar zeker tweeduizend dolfijnen om het leven.

Een woordvoerder van de organisatie zei dat de twee dode dolfijnen zijn gevonden in het Kanaal, in een gebied waar zestien Franse trawlers met sleepnetten visten. De Franse trawlers vissen in het kanaal naar zeebaars. Een medewerker van de Franse ambassade verklaarde dat de dood van de dolfijnen de Franse overheid niet koud laat. Ze is op zoek naar een manier om de sleepnetten te verbieden zonder dat de vissers daar veel schade door lijden, aldus de medewerker. Een Brits voorstel om vissen met sleepnetten in de Europese Unie te verbieden is vorig jaar afgewezen door de Europese Commissie.

09:55 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

17-03-05

Een natuurgebied onder water

Om de riffen gezond te maken, moet er veel veranderen. De mensen moeten een andere manier vinden om te vissen.
En er moet iets gedaan worden aan het vieze zeewater.

Koraal
Koraal lijkt op een soort steen. Je ziet het wel eens op een vensterbank staan. Voor de sier. Maar het is natuurlijk helemaal geen steen. Koraal bestaat uit duizenden kleine diertjes die aan elkaar vastzitten. Deze koraaldiertjes worden ook wel koraalpoliepen genoemd. Er is een groot skelet waaraan alle poliepen samen vastzitten.
Tentakels
De koraalpoliepen hebben tentakels. Een soort armen waarmee ze kunnen prikken. Overdag trekken ze die armen in. Maar ´s nachts steken ze hun tentakels uit om kleine diertjes te vangen en op te eten.
Rif
Bomen vormen met elkaar een bos. Zo vormen koralen met elkaar een rif. In een koraalrif leven veel kleurrijke dieren. Je ziet er veel bijzondere vissen en zeesterren. Veel dieren blijven er hun hele leven, anderen komen maar eventjes om voedsel te zoeken. Zij leven van plankton. Dat zijn piepkleine diertjes die in het water zweven.
Tropische zeeën
Om koraalriffen in het echt te zien, moet je ver reizen. Je vindt de riffen in warme, verre streken. In Zuidoost Azië, Australië en in het oosten van Afrika bijvoorbeeld. Koralen houden van warm, helder en zout water. Daarom komen ze alleen voor in tropische zeeën. Daar is het water niet kouder dan 20 graden Celsius. Het allergrootste rif is het Groot Barrièrerif in Australië. Dit rif is meer dan tweeduizend kilometer lang.
Voedsel
Koraalriffen zijn niet alleen mooi om naar te kijken. Ze zijn ook erg nuttig. Koraalrif is belangrijk voor het vangen van vis. Zonder het rif zouden de vissen niet kunnen bestaan. In Zuid Oost Azië is misschien wel 90 procent van alle gevangen vis afhankelijk van koraalrif. Zo levert het rif gezond voedsel voor miljoenen mensen.
Kust
Verder beschermen koraalriffen de kust tegen golven. Dat is handig voor de landen die geen geld hebben om dijken aan te leggen. Omdat koraalriffen prachtig zijn om te zien, trekken ze veel toeristen. En dat levert weer geld op voor de mensen die in de buurt van de riffen wonen. Bazen van hotels en restaurants bijvoorbeeld.
Bedreiging
Het gaat niet goed met de riffen. Door het broeikaseffect wordt het warmer op aarde. Fabrieken en auto´s stoten steeds meer gassen uit. Deze gassen houden warmte vast. Dus hoe meer gassen er de lucht in gaan, hoe warmer het wordt op aarde. Warmte is goed voor koraal, maar een te hoge temperatuur is ook weer niet goed. De temperatuur moet rond de 20 graden Celsius blijven. Koraalpoliepen leven samen met algjes. Dat zijn hele kleine plantjes. Zonder deze algjes kan koraal niet leven. Ze beschermen het rif tegen de zon. Ook maken ze suikers die zorgen dat de koraal zijn kleur krijgt. Als het zeewater te warm wordt, slaan de algjes op hol. Ze maken dan teveel suiker. Het koraal stoot de algen dan af. Het koraal verliest zijn mooie kleur en wordt wit. Als het zeewater weer wat koeler wordt, kan het koraal weer kleur krijgen. Maar als de temperatuur te hoog blijft, dan gaat het koraal dood.
Vissen
Vissers die sleepnetten gebruiken, maken het koraal kapot. Erger nog is dynamietvisserij. Hierbij wordt een bom in het water gegooid. De vissen gaan dood of zijn verdoofd. De vissers kunnen ze zo makkelijk uit het water halen. Maar het koraal wordt erdoor verwoest.
Vervuiling
En dan is er nog de vervuiling van het zeewater. Schepen die afval lozen en toeristen die troep achterlaten. Door het vuil raakt het koraal verstikt.

21:01 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)