30-03-05

Aarde raakt steeds sneller uitgeput

De mens tast de aarde aan tegen een recordsnelheid. Hierdoor verzwakt de planeet en kan ze steeds moeilijker voorzien in de essentiële noden van de mens zoals zuurstof, water en bescherming tegen natuurlijke rampen.

Dit blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat woensdag in Parijs werd voorgesteld. Dertienhonderd deskundigen uit 95 landen werkten mee aan dit rapport van Unesco dat het Millennium Ecosysteem evalueert.

Het rapport concludeert dat 60 procent van de hoofdvoorzieningen van de aarde aan de mens, uit een lijst met 24 voorzieningen waaronder het water, het visbestand, de regulering van het klimaat, afzwakt. Vast staat dat de verhoogde productiviteit van de landbouw, de veehandel en de visteelt heeft bijgedragen tot de welvaart van de mens. Maar dit gaat ten koste van de andere voorzieningen van de aarde, stellen de onderzoekers. Het rapport besluit dat de overbevissing de rijkdommen in de zee heeft uitgeput en dat de voorraad drinkwater niet kan voldoen aan de vraag.

Sinds 1945 werd meer ongerept land tot landbouwgronden omgevormd dan in de 18de en 19de eeuw samen, wat neerkomt op een kwart van de totale oppervlakte van de aarde. En voor de landbouw werd ruim de helft van de stikstofhoudende kunstmeststoffen gebruikt sinds 1985.

Deze drastische aantasting van de bodem zorgt voor een verlies aan diversiteit van de diersoorten: 13 procent van de vogels, een kwart van de zoogdieren en minstens 32 procent van de amfibieën worden nog deze eeuw met uitsterven bedreigd.

De armen worden door de aantasting van de aarde door de mensheid nog het meest benadeeld. Stuwdammen voorzien de steden bijvoorbeeld wel van energie maar bemoeilijken de landbouw en visserij in de landelijke gebieden. De snelle ontbossing in Indonesië of het Amazonegebied benadeelt dan weer de autochtone bevolking van de regenwouden.

Het rapport doet enkele aanbevelingen om de aantasting van de aarde een halt toe te roepen: rekening houden met de natuur tijdens besluitvormingen, het verbeteren van de regelmentering en het gedrag van de mens postief beïnvloeden.

18:13 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.