19-03-05

De Rode Lijst van bedreigde soorten van het IUCN (de Wereldunie voor Natuurbehoud)

Wat is de Rode Lijst?
De Rode Lijst van het IUCN (De Wereldunie voor Natuurbehoud)is een enorme centrale databank waarin het statuut opgenomen is van duizenden planten- en diersoorten wereldwijd.

Waarvoor dient de Rode Lijst?
WWF raadpleegt ze om de grootste noden en hoogste prioriteiten voor de bescherming van soorten vast te stellen, en om beleidsmakers aan te sporen bedreigde soorten beter te beschermd.

Hoe wordt de Rode Lijst opgesteld?
De soorten worden bestudeerd en geëvalueerd aan de hand van een aantal kwantitatieve criteria op basis van biologische factoren: de mate van achteruitgang, de totale populatie, de zones waar de soorten voorkomen, de populatiedichtheid en de fragmentatie van de verspreiding.

Welke categorieën bestaan er ?
De soorten worden ingedeeld in één van de volgende negen categorieën:

  • Uitgestorven (EX) :een soort is 'uitgestorven' als er geen enkele twijfel meer over bestaat dat het allerlaatste exemplaar – in het wild of in gevangenschap - dood is.
  • Uitgestorven in het wild(EW) : een soort is ' uitgestorven in het wild' als er enkel nog exemplaren in gevangenschap of kweek zijn.
  • Met uitsterven bedreigd (CR) : een soort is 'met uitsterven bedreigd' als zij in de natuur op korte termijn met uitsterven bedreigd wordt.
  • Bedreigd (EN) : een soort is 'bedreigd' wanneer zij ernstig bedreigd is, maar in mindere mate dan de soorten uit de vorige categorie. Specialisten hebben zeer technische criteria opgesteld om het onderscheid tussen beide categorieën vast te leggen.
  • Kwetsbaar(VU) : een soort is 'kwetsbaar' als zij een sterke achteruitgang kent en het risico loopt op middellange termijn in de categorieën CR of EN terecht te komen.
  • Gevaarlopend(LR/CD) : soorten (of hun habitats) waarvoor beschermingsprogramma's opgesteld zijn. Wanneer dit programma stopgezet zou worden, zal de soort binnen de 5 jaar in één van de hogere categorieën terechtkomen
  • Bijna bedreigd (LR/NT) : een soort is "bijna bedreigd" als er een afname van aantallen waargenomen wordt zonder dat de soort daardoor direct in gevaar komt maar waardoor het risico op bedreiging wel groter wordt
  • Lager risico (LR/LC) : betreft soorten die wijd verspreid en goed vertegenwoordigd zijn.
  • Onvoldoende gegevens (DD) : voor de soorten in deze categorie zijn niet voldoende gegevens beschikbaar om te evalueren hoe bedreigd ze zijn.
  • Niet geëvalueerd (NE) : een soort is 'niet geëvalueerd' als zij nog niet aan de criteria getoetst werd

11:07 Gepost door F&F | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.